Bærekraft

Vår bærekraftsstrategi 

For å skape bærekraftig utvikling, jobber vi hovedsakelig på tre områder; klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. SR-Bank har valgt tre av FNs bærekraftsmål som vi skal bidra spesielt til å nå.

Våre retningslinjer

SpareBank 1 SR-Bank har som mål å være en organisasjon som har et aktivt forhold til bærekraft. Vi tar ansvar for miljøutfordringene samfunnet står overfor. 

Les mer

Vi forplikter oss!

For å skape bærekraftig utvikling, jobber vi hovedsakelig på tre områder: Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

Les mer

Vi stiller krav til våre leverandører

Vi forventer at leverandører og samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende krav til miljø, sosiale forhold og etisk forretningsvirksomhet.

Les mer

Sparing og investeringer

Når vi forvalter midlene til kundene våre, gjør vi grundige vurderinger.

Les mer

SpareBank 1 SR-Bank har signert Poseidon-prinsippene

Konsernet vil fremover legge større vekt på miljøstandard ved innvilgelse av nye lån til skipsfartsnæringen.

Video placeholder image

SpareBank 1 SR-Bank samarbeider med organisasjonen Ungt Entreprenørskap om å gi undervisning i personlig økonomi til ungdomskole- og videregående elever. I regi av Ungt Entreprenørskap får elever i videregående skole også drive elevbedrift. Dette kan få flere til å starte bedrift når de kommer ut i arbeidslivet.

Vi har som mål er å stimulere til bærekraftig vekst, og tilrettelegge for entreprenørskap, innovasjon og opprettelse av nye arbeidsplasser. Derfor har vi inngått en ny avtale med Ungt Entreprenørskap og vil støtte arbeidet til organisasjonen med 2,4 millioner kroner de neste tre årene. 

 

Bærekraftsmål gjorde SR-Bank klar over ubevisst diskriminering

Siden "Likestilling mellom kjønnene" ble et utvalgt bærekraftsmål for SR-Bank i 2019 har vi avdekket ubevisst kjønnsdiskriminering og satt involvering av begge kjønn i rådgivingssamtalen på agendaen.

SR-Banks grønne obligasjoner

SR-Bank har opprettet et program som gjør det mulig for banken å utstede grønne obligasjoner. Grønne obligasjoner er obligasjoner med sikkerhet i grønne lån, både innenfor personmarkedet og i bedriftsmarkedet. I Veikart for Grønn konkurransekraft i finansnæringen anbefaler Finans Norge at bankene jobber for å gjøre obligasjonsmarkedet grønnere. Dette vil gjøre bankene mer fokusert på å låne ut til prosjekter med grønn profil og dermed bidra til omstilling i næringslivet og i boligmarkedet. SR-Banks program inkluderer lån til boliger, næringsbygg, fornybar energi og ren transport som elektriske biler og ferjer. 

Mer om SR-Banks grønne obligasjoner finner du her.

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer skal sitte i ryggraden til alle medarbeidere i vårt konsern.  Det er et styringsdokument på øverste nivå i SpareBank 1 SR-Bank og gjelder for både banken og datterselskapene.

Vi ønsker å ha være åpne om hvordan vi driver virksomheten vår på både overfor kunder og investorer. Det er nå er det er laget et dokument som utdyper de viktigste områdene knyttet til SpareBank 1 SR-Banks etiske retningslinjer. Her kan du lese mer om hva som er riktig og viktig i SpareBank 1 SR-Bank. 

Etiske retningslinjer


SpareBank 1 SR-Bank med sterk bærekraft-rangering


Styrende dokumenter og retningslinjer

Bærekraftsrapportering