Krav til våre leverandører

Krav til leverandørkjeden

Vårt mål er å være en positiv bidragsyter, motivator og god sparringpartner for å øke bedriftenes bevissthet og praksis rundt bærekraft, som inkluderer miljø, sosiale- og økonomiske forhold.

Retningslinjer for bedriftsmarkedet