Kvinner i Finans Charter

SpareBank 1 SR-Bank er founding partner i initiativet Kvinner i Finans Charter.

De fire prinsippene SpareBank 1 SR-Bank har forpliktet seg til gjennom Kvinner i Finans Charter er:· 
  • Ha ett medlem i lederteamet med dedikert ansvar for å følge opp arbeidet med kjønnsbalanse og inkludering.
  • Sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivåer og i spesialistfunksjoner
  • Årlig publisere status og fremgang mot målene på egen hjemmeside
  • Ha en ambisjon om at fremgang mot målene skal reflekteres i godtgjørelse til vårt lederteam

 

Mål for kjønnsbalanse i SpareBank 1 SR-Bank

Vårt mål for kjønnsbalanse på alle ledernivå og tyngre fagstillinger i konsernet innen 2025


Andel kvinner 40 %

Andel menn: 60 %

 

Status pt. 31.12.2022 Andel kvinner Andel menn
Ledernivå 1 og 2 45% 55%
Ledernivå 3 36% 64%
Ledernivå 4 35% 65%

Signe Helliesen, konserndirektør for Compliance og ansvarlig for at konsernledelsen i SR-Bank følger opp forpliktelsen til Kvinner i Finans Charter.

-Dette initiativet viser et taktskifte i hvordan finansbransjen tenker rundt likestilling. At initiativet kommer fra bransjen selv gir engasjement og energi. Som en stor aktør med mange bedriftskunder ser jeg også det som et viktig samfunnsoppdrag å gå foran å vise vei for andre i arbeidet med å bevisst videreutvikle og motivere begge kjønn til å kunne ta leder- og spesialiststillinger.