Prinsippene for ansvarlig bankdrift

SpareBank 1 SR-Bank signerte i september 2019 FN's Principles for Responsible Banking (PRB) og har dermed forpliktet seg til å implementere samt rapportere årlig på framgang på de seks prinsipper for ansvarlig bankdrift.