Prinsippene for ansvarlig bankdrift

 

SpareBank 1 SR-Bank signerte i september 2019 FNs Principles for Responsible Banking (PRB) og har dermed forpliktet seg til å implementere seks prinsipper for ansvarlig bankdrift.

 

Prinsipp 1 - Tilpasning

Vi vil tilpasse forretningsstrategien vår for å være konsekvent med og bidra til enkeltmenneskers behov og samfunnets mål, slik det er uttrykt i bærekraftmålene, Parisavtalen og relevante nasjonale og regionale rammeverk. Vi vil rette innsatsen vår mot områdene der vi har størst innvirkning. 

Prinsipp 2 - Påvirkning og målsetting

Vi vil kontinuerlig øke den positive påvirkningen, redusere den negative påvirkningen og håndtere risikoen for mennesker, klima og miljø som følger av våre aktiviteter, produkter og tjenester. For å oppnå dette må bankene sette og publisere konkrete mål.

 
Prinsipp 3 - Kunder

Vi jobber med kundene våre på ansvarlig vis for å oppfordre til bærekraftig praksis og muliggjøre økonomiske aktiviteter som skaper økt velstand for dagens og fremtidige generasjoner. 


Prinsipp 4 - Interessenter

Vi vil proaktivt og på ansvarlig vis konsultere, involvere og inngå samarbeidsavtaler med relevante interessenter for å oppnå samfunnets overordnede mål. 


Prinsipp 5 - Forretningsetiske forhold og kultur

Vi vil implementere disse prinsippene gjennom effektiv forretningsetisk styring og en ansvarlig bankkultur som viser våre ambisjoner og ansvarlighet ved å sette offentlige mål som er relatert til områdene der vi har størst påvirkning. 

 

Prinsipp 6 - Åpenhet og ansvarlighet

Med jevne mellomrom vil vi gjennomgå vår individuelle og kollektive implementeringen av prinsippene, og være åpne om og ta ansvar for positive og negative påvirkning og vårt bidrag til samfunnets overordnede mål. 

 

For å følge SpareBank 1 SR-Bank sin fremgang med å implementere prinsippene for ansvarlig bankdrift, kan du se vår årlige PRB-rapportering i vårt bærekraftsbibliotek, her.