SpareBank 1 SR-Bank i Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) er et globalt samarbeid mellom finansinstitusjoner som jobber for å harmonisere vurderinger og opplysninger om klimagassutslipp finansiert av lån og investeringer. Gruppen er raskt voksende og består av over 150 banker og investorer fra hele verden.

Dette med å kunne beregne og rapportere på finansierte klimagassutslipp er en utfordring som mange banker jobber med om dagen. Det finnes lite data på selskapsnivå, spesielt for mindre foretak, og da må man benytte seg av estimater. Men det er stor forskjell på et godt estimat og et dårlig estimat. For å kunne jobbe meningsfullt med utslippsreduksjon må vi ha gode estimater.

Formålet vårt med å bli med i PCAF er først og fremst å benytte oss av databasene de har og metodikken som de har utviklet for å rapportere på klimagassutslipp fra lån og investeringer. Men vårt medlemskap bidrar også til å støtte opp om arbeidet med å utvikle bedre utslippsdata som er svært viktig for at finansbransjen skal kunne spille sin rolle i det grønne skiftet.