Sparing og investeringer

Vårt samfunnsoppdrag er å øke sparingen i Norge. Uansett hvordan du sparer eller investere hos oss, skal du være trygg på at disse blir forvaltet fornuftig.

SpareBank 1 har klare retningslinjer for ansvarlig eierskap. I tråd med bærekraftstrategien, har vi at fastsatt at vi skal investere i bærekraftige selskaper som evner å tilpasse virksomheten til en verden i endring.

Vi skal kun investere i selskaper som:

 • Behandler mennesker i samsvar med anerkjente internasjonale
  normer.
 • Driver en forsvarlig forvaltning av gjenvinnbare
  naturressurser.
 • Driver en forsvarlig drift og samhandling med alle
  interessegrupper ved utvinning av ikke-gjenvinnbare naturressurser.
 • Ved eventuell direkte/indirekte deltakelse innenfor
  våpenindustrien driver innenfor nasjonale lover og internasjonale normer.
 • Avvikler/skraper/sanerer aktiva i samsvar med anerkjente
  internasjonale normer.

Vi har spesialkompetanse innen porteføljeforvaltning, og har en aktiv, ansvarlig og langsiktig investeringsfilosofi.

Investeringene går inn i selskaper med solid balanse, gode resultater og betydelig utbytteevne. For å optimalisere kundenes forventede risikojusterte avkastning, er det en viktig del av prosessen å vurdere aspekter innenfor miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG).

Derfor har selskapet egne retningslinjer for ansvarlige investeringer. Selskaper som er godt rustet innen disse faktorene mener vi er bedre rustet til å møte morgendagen.

Eksklusjonslisten til Statens Pensjonsfond Utland blir fulgt til enhver tid, og vi investerer ikke i selskaper som produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Heller ikke selskaper som har en betydelig andel av virksomheten innen produksjon av tobakk, pornografi eller pengespill.

Vi har forpliktet seg oss til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).