Sparing og investeringer

Uansett om du sparer pengene dine på konto, i aksjer, aksjesparekonto eller i fond, skal du være trygg på at disse blir forvaltet fornuftig. SpareBank 1 SR-Bank har klare retningslinjer for ansvarlig eierskap. Fra bærekraftsstrategien har vi at vi skal finansiere bærekraftige selskaper som evner å tilpasse virksomheten til en verden i endring. Vi skal kun investere i selskaper som:

  • Behandler mennesker i samsvar med anerkjente internasjonale normer.
  • Driver en forsvarlig forvaltning av gjenvinnbare naturressurser.
  • Driver en forsvarlig drift og samhandling med alle interessegrupper ved utvinning av ikke-gjenvinnbare naturressurser.
  • Ved eventuell direkte/indirekte deltakelse innenfor våpenindustrien driver innenfor nasjonale lover og internasjonale normer.
  • Avvikler/skraper/sanerer aktiva i samsvar med anerkjente internasjonale normer.

Fond og aksjesparekonto

Hos SpareBank 1 SR-Bank kan du velge mellom en rekke ulike fond. I SR-Bank-fondene kan du velge mellom aksje-, rente- eller kombinasjonsfond. Våre forvaltere investerer i selskaper med sunn balanse og solide forretningsmodeller for å gi deg mulighet for god avkastning. 

Tilnyttet alle våre fond finner du en detaljert oversikt over hvilke næringer og selskaper fondet har sine største plasseringer. I fondsoversikten kan du selv se fordelingene og vurdere hva som passer best for deg.

Aksjesparekonto er en konto for deg som vil spare i aksjer og fond, og ha alt samlet på ett sted. Når du skal velge fond, vil vi at du skal ha stor frihet. Samtidig er det viktig for oss å tilby fond av høy kvalitet. Derfor blir alle våre fond kontrollert og godkjent av oss før du som kunde kan vurdere dem.

 

SR-Forvaltning

Bankens forvaltningshus SR-Forvaltning har spesialkompetanse innen porteføljeforvaltning. Investeringsfilosofien er aktiv, ansvarlig, verdiorientert og langsiktig. Verdiene SR-Forvaltning investerer går inn i selskaper med solid balanse, gode resultater og betydelig utbytteevne. For å optimalisere kundenes forventede risikojusterte avkastning, er det en viktig del av prosessen å vurdere aspekter innenfor miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG). Derfor har selskapet egne retningslinjer for ansvarlige investeringer. Selskaper som er godt rustet innen disse faktorene mener SR-Forvaltning er bedre rustet til å møte morgendagen. 

SR-Forvaltning følger til enhver tid eksklusjonslisten til Statens Pensjonsfond Utland, og investerer ikke i selskaper som produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper. Heller ikke selskaper som har en betydelig andel av virksomheten innen produksjon av tobakk, pornografi eller pengespill vil SR-Forvaltning investere i. 

SR-Forvaltning har forpliktet seg til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI).

ODIN

ODIN Forvaltning er en av Norges største fondsforvaltere, og er et heleid datterselskap i SpareBank 1 Gruppen, som SpareBank 1 SR-Bank eier 19,5 prosent av. ODIN investerer i selskaper som skaper verdier over tid. Dette krever at selskapene ODIN investerer i har en bærekraftig forretningsmodell. Med dette menes at selskapene driver i samsvar med de krav samfunnet setter til sosiale og miljømessige forhold.

ODIN har siden 2012 vært forpliktet til FNs retningslinjer for ansvarlige investeringer (UN PRI), og følger de seks prinsippene for miljø, sosiale forhold og selskapsstyring (ESG) i sine investeringer.