Finanskalender

2. kvartal 2018: Analytikerpresentasjon m/webcast i Oslo 8. august kl 08.15
3. kvartal 2018: Analytikerpresentasjon i Oslo 25. oktober kl 08.15

Alle presentasjonene er åpne. Det tas forbehold om eventuelle endringer.