Konsernledelsen

Konsernledelsen er administrende direktørs kollegium for overordnet ledelse av konsernets virksomhet.


Arne Austreid

administrerende direktør

Austreid (1956) har vært administrerende direktør i SpareBank 1 SR-Bank siden januar 2011. Han er utdannet petroleumsingeniør og har en MBA (Master of Business Administration) fra Aberdeen University Scotland. Han har tidligere arbeidet i Transocean ASA og Prosafe SE, både offshore, onshore og i utlandet sist som President and CEO i Prosafe SE. 

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank per 09.05.2019: 107.724.
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Styreverv

Styremedlem: Fremtind Forsikring AS, SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.


Frode Bø

konserndirektør risikostyring

Bø (1968) tiltrådte stillingen som konserndirektør risikostyring i januar 2006. Han erutdannet Bachelor of Management og har i tillegg et Masterprogram i operasjonell revisjon og risikostyring ved Handelshøyskolen BI. Bø har også erfaring fra blant annet Kværner og Mobil Exploration Norway. Fram til 2016 var han også førsteamanuensis II ved Universitetet i Stavanger på Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Frode Bø har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2001.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank per 09.05.2019: 17 242
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.


Inge Reinertsen

konserndirektør økonomi og finans

Reinertsen (1971) tiltrådte stillingen som konserndirektør økonomi og finans i februar 2010. Reinertsen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank-konsernet og har vært ansatt siden 2001. 

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank per 09.05.2019: 87 749
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Styreverv

Styreleder: SR-Boligkreditt AS, Bjergsted Terrasse 1 AS og SR-Forvaltning AS.

Styremedlem: SpareBank 1 Næringskreditt, Monner Group AS, SpareBank 1 Pensjonskasse,  Finstart Nordic AS og SpareBank 1 Markets AS.


Ella Skjørestad

Konserndirektør kundetilbud og markedsføring

Skjørestad (1980) tiltrådte stillingen som konserndirektør kundetilbud og markedsføringi februar 2018. Hun har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen(1999-2005). Hun har tidligere jobbet i Storebrand innen skadeforsikring og som ansvarlig for digitalt salg i Storebrand Direkte. I juni 2010 startet hun i SpareBank 1 SR Bank som markedssjef for personmarkedet. Siden da har hun hatt stillinger som markedsdirektør og direktør for kundetilbud PM. 

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank per 09.05.2019: 5693. 
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Styreverv

Styremedlem: BN Bank ASA og SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS.


Glenn Sæther

konserndirektør strategi, innovasjon og utvikling

Sæther (1966 ) tiltrådte stillingen som konserndirektør strategi, innovasjon og utvikling i februar 2018. Han var tidligere konserndirektør forretningsstøtte og utvikling. Han har økonomisk og administrativ utdanning fra Handelshøyskolen BI og har erfaring som regnskapsleder i Sandnes kommune, konsulent og markedsansvarlig i Webcenter Unique ASA og som seniorrådgiver i Helse Vest RHF. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2005.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank per 09.05.2019: 26 475
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Styreverv

Styreleder: Finansparken Bjergsted AS og Finstart Nordic AS.

Styremedlem: SMB Lab AS og SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS.


Jan Friestad

konserndirektør personmarked

Friestad (1966) tiltrådte stillingen som konserndirektør personmarked i august 2011. Han er Høgskolekandidat i økonomi/administrasjon ved Høgskolen i Stavanger og har i tillegg diverse Master of Management program innenfor markedsstrategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 1988.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank per 09.05.2019: 44 976
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Styreverv

Styreleder: EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS.

Styremedlem: SpareBank 1 Betaling AS, SpareBank 1 Kredittkort AS.


Thor-Christian Haugland 

Konserndirektør kommunikasjon og bærekraft

Haugland (1963) tiltrådte stilling en som konserndirektør kommunikasjon i 2005. Han er utdannet ved Høyskolen i Stavanger, University of Salford og Handelshøyskolen BI innen økonomi, kommunikasjon og ledelse. Han var tidligere salgs- og markedssjef for Radisson SAS i Stavanger og daglig leder av Brødrene Pedersen AS. Han har omlag 20 års erfaring fra ulike stillinger i SpareBank 1 SR-Bank.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank per 09.05.2019: 23 878 
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Styreverv

Styremedlem: Odin Forvaltning AS, Monner Group AS, Finstart Nordic AS og Nordic Edge AS. 

 

 


Tore Medhus

Konserndirektør bedriftsmarked

Medhus (1965) tiltrådte stillingen som konserndirektør bedriftsmarked i september 2000. Han er utdannet Handelsøkonom/Master of Business and Marketing fra Handelsakademiet/BI. Han har erfaring fra Elcon Finans, Forende Credit Finans og Telenor. Medhus har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 1994. 

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank per 09.05.2019: 53 396. 
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Styreverv

Styreleder: SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS.

Nestleder: BN Bank ASA.

Styremedlem: Conecto AS, FinStart Nordic AS og SpareBank 1 Factoring.


Gro Tveit

Konserndirektør HR og forretningsstøtte

Tveit (1969) tiltrådte stillingen som konserndirektør HR og forretningsstøtte i juni 2018. Hun er utdannet bachelor innenfor regnskap og revisjon ved Universitetet i Stavanger og Hedmark Distriktshøgskole. I tillegg har Tveit tilleggsutdannelse innenfor ledelse og strategi blant annet fra masterprogrammet «Fremtidsrettede strategier og Organisasjonsformer» fra BI. Hun kommer fra stillingen som økonomidirektør i SpareBank 1 SR-Bank og har vært ansatt siden 2001. Tidligere arbeidserfaring er fra Halliburton AS der hun var Commodity & Statutory Accounting Manager og Fjaler Sparebank som internrevisor. 

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank per 09.05.2019: 20 029
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Styreverv

Styremedlem: Finansparken Bjergsted AS og SpareBank 1 SR-Banks Pensjonskasse.

Signe Helliesen

Konserndirektør Compliance & AML

Helliesen (1976) tiltrådte stillingen som konserndirektør compliance og AML i januar 2019. Helliesen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Hun har også fullført Executive Masterprogrammet Intern revisjon ved Handelshøyskolen BI og har påbegynt Executive MBA i Technology and Innovation of Finance, Fintech ved NHH. Helliesen har erfaring fra Ernst & Young (EY) som internrevisor og konsulent. Hun har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank innen ansvarsområdet compliance siden 2008.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank per 09.05.2019: 0
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.