Konsernledelsen

Konsernledelsen er konsernsjefens kollegium for overordnet ledelse av virksomheten.


Benedicte Schilbred Fasmer

Konsernsjef

Benedicte Schilbred Fasmer (1965) har vært konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank fra januar 2021.

Benedicte har over 25 års erfaring fra finanssektoren, industri og shipping. Tidligere erfaring omfatter å være leder for bedriftsmarkedet i DNB, leder for bedriftsmarkedet i Fremtind Forsikring, leder for næringsliv i et privat kapitalforvaltningsselskap, konsernsjef for kapitalmarkedsdivisjonen i Sparebanken Vest, finansdirektør i Rieber & Søn, bedriftsmarkedet i Citibank og flere år innen investeringsbankvirksomhet og shipping. Hun har en MSc i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole.

Benedicte Schilbred Fasmer har også mer enn 15 års styreerfaring som eksternt styremedlem i børsnoterte og unoterte selskaper innen flere bransjer, samt statlig eide virksomheter.

Styreverv: Uavhengig styremedlem og styreleder for risikokomiteen i Vocalink Limited, Storbritannia og styremedlem i SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank1 Utvikling DA. Hun er videre FNs høynivåpanel for internasjonal finansiell ansvarlighet, åpenhet og integritet for å oppnå 2030-agendaen (FACTI-panelet).

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 2.500 pr. 01.01.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående)

 


Frode Bø

Konserndirektør risikostyring

Bø (1968) tiltrådte stillingen som konserndirektør risikostyring i januar 2006.
Han er utdannet Bachelor of Management og har i tillegg et Masterprogram i
operasjonell revisjon og risikostyring ved Handelshøyskolen BI. Bø har også erfaring fra blant annet Kværner og Mobil Exploration Norway.

Fram til 2016 var han også 1. amanuensis II ved Universitetet i Stavanger på Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Frode Bø har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2001.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 17.896 pr. 01.01.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Inge Reinertsen

Konserndirektør økonomi og finans

Reinertsen (1971) tiltrådte stillingen som konserndirektør økonomi og finans i februar 2010.

Reinertsen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank konsernet og har vært ansatt siden 2001.

Styreverv: Styreleder i SR-Boligkreditt AS, Bjergsted Terrasse 1 AS og SR-Forvaltning AS. Styremedlem i SpareBank 1 Næringskreditt, Monner Group AS, SpareBank 1 Pensjonskasse, Finstart Nordic AS og SpareBank 1 Markets AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 92.686 pr. 01.01.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Ella Skjørestad

Konserndirektør kundetilbud og markedsføring

Skjørestad (1980) tiltrådte stillingen som konserndirektør kundetilbud og markedsføring i februar 2018. Hun har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen (1999-2005). Hun har tidligere jobbet i Storebrand innen skadeforsikring og som ansvarlig for digitalt salg i Storebrand Direkte.

I juni 2010 startet hun i SpareBank 1 SR Bank som markedssjef for personmarkedet. Siden da har hun hatt stillinger som markedsdirektør og direktør for kundetilbud PM.

Styreverv: Skjørestad er styremedlem i Monner AS, EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS og SpareBank 1 Regnskapshuset AS

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 8.830 pr. 01.01.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Glenn Sæther

Konserndirektør strategi, innovasjon og utvikling

Sæther (1966 ) tiltrådte stillingen som konserndirektør strategi, innovasjon og
utvikling i februar 2018. Han var tidligere konserndirektør forretningsstøtte og
utvikling. Han har økonomisk og administrativ utdanning fra Handelshøyskolen BI og har erfaring som regnskapsleder i Sandnes kommune, konsulent og markedsansvarlig i Webcenter Unique ASA og som seniorrådgiver i Helse Vest RHF. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2005.

Styreverv: Styrets leder i Finansparken Bjergsted AS, Monner AS og Finstart Nordic AS og styremedlem i Vester AS og SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 30.509 pr. 01.01.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).

 


Jan Friestad

Konserndirektør personmarked

Friestad (1966) tiltrådte stillingen som konserndirektør personmarked i august 2011. Han er Høgskolekandidat i økonomi/administrasjon ved Høgskolen i Stavanger og har i tillegg diverse Master of Management program innenfor markedsstrategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 1988.

Styreverv: Styreleder i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS og SpareBank 1 Kredittkort AS og styremedlem i SpareBank 1 Betaling AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 49.853 pr. 01.01.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Thor-Christian Haugland 

Konserndirektør kommunikasjon og bærekraft

Haugland (1963) tiltrådte stilling en som konserndirektør kommunikasjon i 2005. Han er utdannet ved Høyskolen i Stavanger, University of Salford og Handelshøyskolen BI innen økonomi, kommunikasjon og ledelse. Han var tidligere salgs- og markedssjef for Radisson SAS i Stavanger og daglig leder av Brødrene Pedersen AS. Han har om lag 20 års erfaring fra ulike stillinger i SpareBank 1 SR-Bank.

Styreverv: Styremedlem i Odin Forvaltning AS, Monner Group AS, Finstart Nordic AS og Nordic Edge AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 29.193 pr. 01.01.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Tore Medhus

Konserndirektør bedriftsmarked

Medhus (1965) tiltrådte stillingen som konserndirektør bedriftsmarked i september 2000. Han er utdannet Handelsøkonom/Master of Business and Marketing fra Handelsakademiet/BI. Han har erfaring fra Elcon Finans, Forende Credit Finans og Telenor. Medhus har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 1994.

Styreverv: Styreleder i SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS, nestleder i BN Bank ASA og styremedlem i Conecto AS, Finstart Nordic AS, Monner AS og SpareBank 1 Factoring AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 58.666 pr. 01.01.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Gro Tveit

Konserndirektør HR og forretningsstøtte

Tveit (1969) tiltrådte stillingen som konserndirektør HR og forretningsstøtte i juni 2018. Hun er utdannet bachelor innenfor regnskap og revisjon ved Universitetet i Stavanger og Hedmark Distriktshøgskole. I tillegg har Tveit tilleggsutdannelse innenfor ledelse og strategi blant annet fra masterprogrammet «Fremtidsrettede strategier og Organisasjonsformer» fra BI.

Hun kommer fra stillingen som økonomidirektør i SpareBank 1 SR-Bank og har vært ansatt siden 2001. Tidligere arbeidserfaring er fra Halliburton AS der hun var Commodity & Statutory Accounting Manager og Fjaler Sparebank som internrevisor.

Styreverv: Finansparken Bjergsted AS og SpareBank 1 SR-Banks Pensjonskasse.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 20.774 pr. 01.01.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).

Signe Helliesen

Konserndirektør Compliance & AML

Helliesen (1976) tiltrådte stillingen som konserndirektør compliance i januar 2019. Helliesen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen. Hun har også fullført Executive Masterprogrammet Intern revisjon ved Handelshøyskolen BI og har påbegynt Executive MBA i Technology and Innovation of Finance, Fintech ved NHH.

Helliesen har erfaring fra Ernst & Young (EY) som internrevisor og konsulent. Hun har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank innen ansvarsområdet compliance siden 2008.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 745 pr. 01.01.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).