Konsernledelsen

Konsernledelsen er konsernsjefens kollegium for overordnet ledelse av virksomheten.


Benedicte Schilbred Fasmer

Konsernsjef

Benedicte Schilbred Fasmer (1965) har vært konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank fra januar 2021.

Benedicte har over 25 års erfaring fra finanssektoren, industri og shipping. Tidligere erfaring omfatter å være leder for bedriftsmarkedet i DNB, leder for bedriftsmarkedet i Fremtind Forsikring, leder for næringsliv i et privat kapitalforvaltningsselskap, konsernsjef for kapitalmarkedsdivisjonen i Sparebanken Vest, finansdirektør i Rieber & Søn, bedriftsmarkedet i Citibank og flere år innen investeringsbankvirksomhet og shipping. Hun har en MSc i økonomi og administrasjon fra Norges Handelshøyskole.

Benedicte Schilbred Fasmer har også mer enn 15 års styreerfaring som eksternt styremedlem i børsnoterte og unoterte selskaper innen flere bransjer, samt statlig eide virksomheter.

Styreverv: Styreleder i Fremtind Forsikring AS. Uavhengig styremedlem og styreleder for risikokomiteen i Vocalink Limited, Storbritannia. Styremedlem i SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank1 Utvikling DA.

Hun er videre medlem i FNs høynivåpanel for internasjonal finansiell ansvarlighet, åpenhet og integritet for å oppnå 2030-agendaen (FACTI-panelet).

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 6.652 pr. 19.08.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående)

 


Frode Bø

Konserndirektør Risikostyring

Bø (1968) tiltrådte stillingen som konserndirektør risikostyring i januar 2006.
Han er utdannet Bachelor of Management og har i tillegg et Masterprogram i
operasjonell revisjon og risikostyring ved Handelshøyskolen BI. Bø har også erfaring fra blant annet Kværner og Mobil Exploration Norway.

Fram til 2016 var han også 1. amanuensis II ved Universitetet i Stavanger på Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Frode Bø har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2001.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 18.048 pr. 19.08.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Inge Reinertsen

Konserndirektør Finans, Økonomi og Konserntjenester

Reinertsen (1971) tiltrådte stillingen som konserndirektør økonomi og finans i februar 2010.

Reinertsen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank konsernet og har vært ansatt siden 2001.

Styreverv: Styreleder i SR-Boligkreditt AS, Bjergsted Terrasse 1 AS og SR-Forvaltning AS. Styremedlem i SpareBank 1 Næringskreditt, Monner AS, SpareBank 1 Pensjonskasse, Finstart Nordic AS og SpareBank 1 Markets AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 93.672 pr. 19.08.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Ella Skjørestad

Konserndirektør Marked, Innsikt og Kunde

Skjørestad (1980) tiltrådte stillingen som konserndirektør kundetilbud og markedsføring i februar 2018. Hun har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen (1999-2005). Hun har tidligere jobbet i Storebrand innen skadeforsikring og som ansvarlig for digitalt salg i Storebrand Direkte.

I juni 2010 startet hun i SpareBank 1 SR Bank som markedssjef for personmarkedet. Siden da har hun hatt stillinger som markedsdirektør og direktør for kundetilbud PM.

Styreverv: Skjørestad er styremedlem i Monner AS, EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS, SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner AS og Fremtind Service.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 9.334 pr. 19.08.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Glenn Sæther

Konserndirektør Teknologiutvikling og Forretningsprosesser

Sæther (1966 ) tiltrådte stillingen som konserndirektør strategi, innovasjon og
utvikling i februar 2018. Han var i perioden 2009-2018 konserndirektør forretningsstøtte og utvikling. Han har økonomisk og administrativ utdanning fra Handelshøyskolen BI og har tidligere erfaring fra Sandnes kommune, Webcenter Unique ASA og Helse Vest RHF. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2005.

Styreverv: Styrets leder i Finstart Nordic AS. Styremedlem i SpareBank 1 SR-Bank Forretningspartner AS, Monner AS og Vester AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 31.222 pr. 19.08.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).

 


Jan Friestad

Konserndirektør Personmarked

Friestad (1966) tiltrådte stillingen som konserndirektør personmarked i august 2011. Han er Høgskolekandidat i økonomi/administrasjon ved Høgskolen i Stavanger og har i tillegg diverse Master of Management program innenfor markedsstrategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært styremedlem i Helse Stavanger fra 2008-2017. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 1988.

Styreverv: Styreleder i EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS, SpareBank 1 Kreditt AS og SpareBank 1 Forvaltning AS. Styremedlem i SpareBank 1 Betaling AS og varamedlem til styret i Vipps AS.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 50.827 pr. 19.08.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Marianne Bakke

Konserndirektør SMB og Landbruk

 

Bakke (1976) tiltrådte stillingen som konserndirektør SMB i september 2021.

Hun er utdannet ved Universitetet i Stavanger/University of the West of Scotland: Siviløkonom/MSc  International Marketing (1995-2000). Bakke har tidligere arbeidet i PE-selskapet HitecVision. I 2005 startet hun i SpareBank 1 SR-Bank som rådgiver for bedriftskunder. Siden da har hun hatt stillinger som leder for leasing og leder for SMB.

Styreverv: Styremedlem i Tveit Regnskap AS

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 1 196 pr. 01.09.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).

Tore Medhus

Konserndirektør Bedriftsmarked Storkunder

Medhus (1965) tiltrådte stillingen som konserndirektør bedriftsmarked i september 2000. Han er utdannet Handelsøkonom/Master of Business and Marketing fra Handelsakademiet/BI. Han har erfaring fra Elcon Finans, Forende Credit Finans og Telenor. Medhus har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 1994.

Styreverv: Styreleder i SpareBank 1 Forretningspartner AS og Monner AS. Nestleder i styret til BN Bank. Styremedlem i Finstart Nordic AS og SpareBank 1 Factoring AS. 

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 59.652 pr. 19.08.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Signe Helliesen

Konserndirektør HR og Compliance

Helliesen (1976) tiltrådte stillingen som konserndirektør compliance i 2019 og overtok i tillegg ansvaret for HR i april 2021. Helliesen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen og har en Executive MBA i Technology and Innovation of Finance, Fintech ved NHH.

Helliesen har erfaring fra EY. Hun har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2008.

Styreverv: Varamedlem til styret i Verdipapirforetakenes Forbund.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 745 pr. 19.08.2021 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).