Konsernledelsen

Konsernledelsen er administrende direktørs kollegium for overordnet ledelse av konsernets virksomhet.


Arne Austreid

administrerende direktør

Austreid har vært adm. direktør i SpareBank 1 SR-Bank siden 01.01.11.  Han er utdannet petroleumsingeniør og har en MBA (Master of Business Administration) fra Aberdeen University Scotland (1992 - 1995). Han har tidligere arbeidet i Transocean ASA og Prosafe SE, både offshore, onshore og i utlandet. Siste lederposisjon var President and CEO, Prosafe SE.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 100.006 SRBANK pr 08.02.2019.

Styreverv

Styremedlem: Fremtind Forsikring AS, SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet DA


Frode Bø

konserndirektør risikostyring

Bø er utdannet Bachelor of Management fra Handelshøyskolen BI (1992) og har i tillegg et masterprogram i operasjonell revisjon og risikostyring ved Handelshøyskolen BI (2003). Han har erfaring fra Mobil Exploration Ltd., som avdelingssjef for finans/budsjett ved Kværner Rosenberg og økonomi-/administrasjonssjef ved Randaberg Sveiseindustri AS. Fram til 2016 har han vært 1. amanuensis II ved universitetet i Stavanger på Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Frode Bø har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2001.  

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 17.242 SRBANK pr 08.02.2019.


Inge Reinertsen

konserndirektør økonomi og finans

Reinertsen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole i Bergen (1991-1995). Erfaring fra Arthur Andersen og Arthur Andersen Business Consulting som revisor og konsulent (1995-2001). Ansatt i Konsernet siden 2001. Har innehatt stilling som regionbanksjef for Haugesunds-regionen (2001-2007) og adm.dir. i SpareBank 1 SR-Finans (2007-2010).

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 83.529 SRBANK pr 08.02.2019.

Styreverv

Styreleder: SR-Boligkreditt AS, Bjergsted Terrasse 1 AS og SR-Forvaltning AS.

Styremedlem: SpareBank 1 Næringskreditt, Monner Group AS, SpareBank 1 Pensjonskasse,  Finstart Nordic AS og SpareBank 1 Markets AS


Ella Skjørestad

Konserndirektør kundetilbud og markedsføring

Skjørestad har en mastergrad i sammenliknende politikk fra Universitetet i Bergen (1999-2005). Hun har tidligere jobbet i Storebrand som blant annet trainee, i ledelsen av ny satsning på skadeforsikring og som ansvarlig for digitalt salg i Storebrand Direkte.

I juni 2010 startet hun i SpareBank 1 SR Bank som markedssjef for personmarkedet. Siden da har hun hatt stillinger som markedsdirektør og direktør for kundetilbud PM.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 3937 SRBANK pr 08.02.2019.

Styreverv

Styremedlem: BN Bank ASA og SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS


Glenn Sæther

konserndirektør strategi, innovasjon og utvikling

Sæther har økonomisk og administrativ utdanning fra Handelshøyskolen BI. Erfaring som regnskapsleder i Sandnes Kommune, konsulent og markedsansvarlig i Webcenter Unique ASA og som senior rådgiver i Helse Vest RHF. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 2005. Han var tidligere konserndirektør forretningsstøtte og utvikling.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 22.861 SRBANK pr 08.02.2019.

Styreverv

Styreleder: Finansparken Bjergsted AS og Finstart Nordic AS  

Styremedlem: SMB Lab AS og SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS.


Jan Friestad

konserndirektør personmarked

Friestad er Høgskolekandidat i økonomi/administrasjon ved Høgskolen i Stavanger (1988) og har i tillegg diverse Master of Management program innenfor markedsstrategi og ledelse ved Handelshøyskolen BI. Han har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 1988. Har blant annet arbeidet som bedriftskonsulent, lokalbanksjef, regionbanksjef i bedriftsmarkedet, rådgiver for administrerende direktør og direktør forretningsutvikling i personmarkedet.  

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 40.814 SRBANK pr 08.02.2019.

Styreverv

Styreleder: EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS.

Styremedlem: SpareBank 1 Betaling AS og SpareBank 1 Kredittkort AS


Thor-Christian Haugland 

Konserndirektør kommunikasjon og bærekraft

Haugland har sin utdannelse fra Høyskolen i Stavanger, University of Salford og Handelshøyskolen BI, innen økonomi, kommunikasjon og ledelse. Han var tidligere salgs- og markedssjef for Radisson SAS i Stavanger og daglig leder av Brødrene Pedersen AS. Han har over 20 års erfaring fra ulike stillinger i SpareBank 1 SR-Bank. Han har blant annet innehatt stillingen som regionbanksjef for personkundemarkedet i Stavanger, bedriftskonsulent, pressetalsmann og markedskonsulent.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 20.707 SRBANK pr 08.02.2019.

Styreverv

Styremedlem: Odin Forvaltning AS, Monner Group AS, Finstart Nordic AS og Nordic Edge AS. 

 

 


Tore Medhus

Konserndirektør bedriftsmarked

Medhus er utdannet Handelsøkonom/Master of Business and Marketing fra Handelsakademiet/BI (1989). Han har erfaring som markedssjef/soussjef i Elcon Finans og Forenede Credit Finans og som Key Account Manager i Telenor. Medhus har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank siden 1994.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 49.147 SRBANK pr 08.02.2019.

Styreverv

Styreleder: SpareBank 1 Regnskapshuset SR AS

Nestleder: BN Bank ASA

Styremedlem: Conecto AS og FinStart Nordic AS


Gro Tveit

Konserndirektør HR og forretningsstøtte

Tveit er utdannet bachelor innenfor regnskap og revisjon ved Universitetet i Stavanger og Hedmark Distriktshøgskole. I tillegg har Tveit tilleggsutdannelse innenfor ledelse og strategi blant annet fra masterprogrammet «Fremtidsrettede strategier og Organisasjonsformer» fra BI.  Hun kommer fra stillingen som økonomidirektør i SpareBank 1 SR-Bank og har vært ansatt siden 2001. Hun har tidligere jobbet som konsernregnskapssjef i banken. Tidligere arbeidserfaring er fra Halliburton AS der hun var Commodity & Statutory Accounting Manager og Fjaler Sparebank som internrevisor.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 20.029 SRBANK pr 08.02.2019.

Styreverv

Styremedlem: Finansparken Bjergsted AS og SpareBank 1 SR-Banks Pensjonskasse.

Signe Helliesen

Konserndirektør Compliance & AML

Helliesen er utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen (1999-2004). Hun har også fullført Executive Masterprogrammet Intern revisjon ved Handelshøyskolen BI (2015) og har påbegynt Executive MBA i Technology and Innovation of Finance, Fintech (2018-2020) ved NHH. Helliesen har erfaring fra Ernst & Young (EY) som internrevisor og konsulent (2004-2008). Hun har vært ansatt i SpareBank 1 SR-Bank innen ansvarsområdet compliance siden 2008.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående): 0 SRBANK pr 08.02.2019