Styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av SpareBank 1 SR-Bank ASA. Styret skal bl.a påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll og at konsernets kapitalsituasjon er forsvarlig ut fra omfanget av og risikoen ved virksomheten.


Dag Mejdell 

Styreleder

Dag Mejdell (1957) har lang erfaring fra ulike lederstillinger i næringslivet og var sist konsernsjef i Posten Norge AS i perioden 2006 til 2016. Fra 2000 til 2005 var han konsernsjef i Dyno Nobel ASA og før det arbeidet han 19 år i Dyno ASA hvorav de siste tre årene som konsernsjef. Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. 

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 25000 pr. 08.08.2018.

Leder av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 9.6.2016.

Andre styreverv

Styreleder: Norsk Hydro ASA, NSB AS og Telecomputing Finco AS.

Nestleder i styret: SAS AB. 


Birthe Cecilie Lepsøe

Styremedlem

Birthe Cecilie Lepsøe (1971) jobber som partner i Vest Corporate Advisors i tillegg til styrearbeid. Hun har også erfaring fra Grieg Shipping Group som Finance Manager fra 2006 til 2012, samt fra DNBs shippingdivisjon i Bergen og London fra 1997 til 2006, sist som Vice President.

Lepsøe er siviløkonom fra BI, og har deltatt på NHH sitt autorisert finansanalytikerstudium. 

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle
aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 0.

Første gang valgt inn i styret i SpareBank 1 SR-Bank i 2008 og satt ut 2011 fram til omdanningen til ASA. Gjenvalgt som medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 1.1.2012.

Andre styreverv

Styremedlem: Smedvig Eiendom AS, Smedvig Capital AS, Smedvig AS, Inventura Group AS og Belships ASA.
Styreleder: Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS 

 


Kate Henriksen

Styremedlem

Kate Henriksen (1960) er CEO i Miles Bergen AS. Hun var tidligere divisjonsdirektør personmarked i Sparebanken Vest, og har erfaring som markedsdirektør/daglig leder i Ementor samt ulike lederroller i DnB. 

Henriksen er utdannet foretaksøkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har også utdannelse innen informasjonsteknologi/automatisering fra Bergen ingeniørhøgskole, merkevarebygging og div. lederutviklingsprogram. 

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 0. 

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 4.6.2015.

Andre styreverv

Styremedlem: Miles Bergen AS.


Tor Dahle

Styremedlem

Tor Dahle (1952)  er daglig leder Sparebankstiftelsen SR-Bank. Dahle er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank, blant annet som økonomi- og risikodirektør og senest som adm. direktør i SR-Investering AS fra 2006 til 2011.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 72.456.358 (37 053 privat + 72 419 305 på vegne av Sparebankstiftelsen SR-Bank) pr. 08.08.2018.

Medlem av styret siden 6.6.2013.

Andre styreverv

Styreleder: EM Software Partners AS. 

Styremedlem: Sparebankforeningen


Therese Log Bergjord

Styremedlem

Therese Log Bergjord (1965) er CEO i Skretting Group. Tidligere Nordic Managing Director i Compass Group, adm. direktør i ESS Support Services AS, Norwegian and Global Sales Director i Skretting, samt finansdirektør og kommersiell direktør i Pan Fish ASA. Hun er utdannet ved universitetet i Stavanger – finans/økonomi, markedsføring og entreprenørskap.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 0 

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 20.04.2017.


Jan Skogseth 

Styremedlem

Jan Skogseth (1955) var CEO i Aibel AS fra 2008 og fram til 31.12.16. Han har 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap og leverandørindustri, nasjonalt og internasjonalt.

Utdannelse fra South Dakota School of Mines & Technology, Master of Science, Mechanical Engineering.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av
nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 6.100 pr. 09.10.2018.

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 20.04.2017.

Andre styreverv

Styremedlem: Scatec Solar ASA, PSW Technology AS og Gassco AS.

 


Kristian Kristensen

Ansattevalgt styremedlem

Kristian Kristensen (1982) er nestleder i Finansforbundet SpareBank 1 SR-Bank Han har Bachelorstudiet i markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 3020 pr. 08.08.2018.

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 9.6.2016.

Andre styreverv

Styremedlem: Finansforbundet, Rogaland


Sally Lund-Andersen

Ansattevalgt styremedlem

Sally Lund-Andersen (1961) er konsernhovedtillitsvalgt i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 1.414 SRBANK pr. 08.08.2018.

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 1.1.2012.

Første gang valgt inn i styret i SpareBank 1 SR-Bank i 2006 og satt ut 2011 fram til omdanningen til ASA.

Andre styreverv

Styreleder: Finansforbundet Rogaland.
Varamedlem: SpareBank 1 Gruppen AS og SpareBank 1 Banksamarbeidet AS.