Styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av SpareBank 1 SR-Bank ASA. Styret skal bl.a påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll og at konsernets kapitalsituasjon er forsvarlig ut fra omfanget av og risikoen ved virksomheten.


Dag Mejdell 

Styreleder

Dag Mejdell (1957) har lang erfaring fra ulike lederstillinger i næringslivet og var sist konsernsjef i Posten Norge AS i perioden 2006 til 2016. Fra 2000 til 2005 var han konsernsjef i Dyno Nobel ASA og før det arbeidet han 19 år i Dyno ASA hvorav de siste tre årene som konsernsjef. Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen.

Leder av styret i SpareBank 1 SR Bank ASA siden 9.6.2016.
Leder av godtgjørelsesutvalget og observatør i risikoutvalget.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA per. 23.08.2019: 30.000  
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Andre styreverv

Styreleder: Norsk Hydro ASA, NSB AS, Visolit Finco AS og International Post Corporation CV 

Nestleder i styret: SAS AB. 


Birthe Cecilie Lepsøe

Styremedlem

Birthe Cecilie Lepsøe (1971) er partner i Vest Corporate Advisors. Tidligere Finance Manager i Grieg Shipping Group, Bergen samt flere års erfaring fra shippingdivisjonen i DnB. Lepsøe er siviløkonom fra BI og har deltatt i NHH sitt autentisert finansanalytiker-studium.

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden juni 2008.
Leder av revisjonsutvalget og medlem av risikoutvalget.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 0
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Andre styreverv

Styremedlem: Smedvig Eiendom AS, Smedvig Capital AS, Smedvig AS, og Belships ASA.


Styreleder: Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS 

 


Kate Henriksen

Styremedlem

Kate Henriksen (1960) er CEO i Miles Bergen AS. Hun var tidligere divisjonsdirektør personmarked i Sparebanken Vest. Henriksen er utdannet foretaksøkonomfra Norges Handelshøyskole. Hun har også utdannelse innen informasjonsteknologi/automatisering fra Bergen ingeniørhøgskole.

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 4.6.2015.
Medlem av godtgjørelsesutvalget.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 0
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Andre styreverv

Styremedlem: Miles Bergen AS.


Tor Dahle

Styremedlem

Tor Dahle (1952) er daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank, blant annet som økonomi- og risikodirektør og senest som adm. direktør i SR-Investering AS. Dahle er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 6.6.2013.
Leder av risikoutvalget.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA per 23.08.2019: 72 456 358.
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Andre styreverv

Styreleder: EM Software Partners AS. 

Styremedlem: Sparebankforeningen AS.


Therese Log Bergjord

Styremedlem

Therese Log Bergjord (1965) er CEO i Skretting Group. Tidligere Nordic Managing Director i Compass Group, adm. direktør i ESS Support Services AS, Norwegian and Global Sales Director i Skretting, samt finansdirektør og kommersiell direktør i Pan Fish ASA. Hun er utdannet ved universitetet i Stavanger – finans/økonomi, markedsføringog entreprenørskap.

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 20.04.2017.
Medlem av godtgjørelsesutvalget.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 2000
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.


Jan Skogseth 

Styremedlem

Jan Skogseth (1955) var CEO i Aibel AS fra 2008 til 2017. Han har 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap og leverandørindustri, nasjonalt og internasjonalt. Utdannelse fra South Dakota School of Mines & Technology, Master of Science, Mechanical Engineering. Styremedlem i Scatec Solar ASA, Gasco AS og PSW Technology AS.

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 20.04.2017.
Medlem av risikoutvalget.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA per 23.08.2019: 6 100 
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Andre styreverv

Styremedlem: Scatec Solar ASA, PSW Technology AS og Gassco AS.

 


Kristian Kristensen

Ansattevalgt styremedlem

Kristian Kristensen (1982) er nestleder i Finansforbundet SpareBank 1 SR-Bank. Han har Bachelorstudiet i markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI.

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 9.6.2016

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA per 23.08.2019: 3 020
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Andre styreverv

Styremedlem: Finansforbundet, Rogaland


Sally Lund-Andersen

Ansattevalgt styremedlem

Sally Lund-Andersen (1961) er konsernhovedtillitsvalgt i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 1.1.2012.
Medlem av godtgjørelsesutvalget.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA per 23.08.2019: 1 414
Det er også tatt med aksjer tilhørende den nærmeste familie og selskaper der vedkommende har avgjørende innflytelse.

Andre styreverv

Styreleder: Finansforbundet Rogaland.
Varamedlem: SpareBank 1 Banksamarbeidet DA.