Styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av SpareBank 1 SR-Bank ASA. Styret skal bl.a påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll og at konsernets kapitalsituasjon er forsvarlig ut fra omfanget av og risikoen ved virksomheten.Dag Mejdell 

Styreleder

Dag Mejdell (1957) har lang erfaring fra ulike lederstillinger i næringslivet og var sist konsernsjef i Posten Norge AS i perioden 2006 til 2016. Fra 2000 til 2005 var han konsernsjef i Dyno Nobel ASA og før det arbeidet han 19 år i Dyno ASA hvorav de siste tre årene som konsernsjef. Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. 

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av):  14 899  pr. 08.02.2017

Leder av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 9.6.2016.

Styreverv:
Styreleder i Norsk Hydro ASA, NSB AS, International Post Corporation CV og nestleder i styret i SAS AB. Birthe Cecilie Lepsøe

Styremedlem

 Birthe Cecilie Lepsøe (1971) har erfaring fra Grieg Shipping Group som Finance Manager fra 2006 til 2012, samt fra DNBs shippingdivisjon i Bergen og London fra 1997 til 2006, sist som Vice President.

Hun jobber nå som partner i Vest Corporate Advisors i tillegg til styrearbeid. Lepsøe er siviløkonom fra BI, og har deltatt på NHH sitt autorisert finansanalytikerstudium. 

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 0

Første gang valgt inn i styret i SpareBank 1 SR-Bank i 2008 og satt ut 2011 fram til omdanningen til ASA. Gjenvalgt som medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 1.1.2012

Styreverv:
Styremedlem: Vest Corporate Advisors AS, Smedvig Eiendom AS, Smedvig Capital AS, Smedvig AS, StyreAkademiet i Hordaland

Varamedlem: Askøy Kommunale Eiendomsselskap AS Kate Henriksen

Styremedlem

Kate Henriksen (1960) er Chief Operating Officer (COO) i Miles Bergen. Hun var tidligere divisjonsdirektør personmarked i Sparebanken Vest, og har erfaring som markedsdirektør/daglig leder i Ementor samt ulike lederroller i DnB. 

Henriksen er utdannet foretaksøkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har også utdannelse innen informasjonsteknologi/automatisering fra Bergen ingeniørhøgskole, merkevarebygging og div. lederutviklingsprogram. 

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 0 

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 4.6.2015.Tor Dahle

Styremedlem

Tor Dahle (1952)  er daglig leder Sparebankstiftelsen SR-Bank. Dahle er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank, blant annet som økonomi- og risikodirektør og senest som adm. direktør i SR-Investering AS fra 2006 til 2011.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 72.456.358 (37 053 privat + 72 419 305 på vegne av Sparebankstiftelsen SR-Bank) pr. 08.02.2017

Medlem av styret siden 6.6.2013

Styreverv:
Styrets leder: EM Software Partners AS og EMT Eiendom ASJorunn Johanne Sætre

Styremedlem

Jorunn Johanne Sætre (1956)  er ansvarlig for forretningsutvikling i AGR for det norske markedet, og leder avdelingen i Stavanger. Fra 1981 – 2013 har hun erfaring fra ulike lederstillinger i Halliburton, både globalt og nasjonalt. Ansvarsområder innen teknologi, drift og strategi. Fra 2001 – 2011 var hun administrerende direktør for Halliburton AS med ansvar for selskapets aktiviteter i Skandinavia.  

Sætre er utdannet Ingeniør, Kjemiteknikk ved Ingeniørhøgskolen i Bergen, og Petroleumsfag ved Distriktshøgskolen i Rogaland.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet avnærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 0

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 9.6.2016

Styreverv:
Medlem av bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro, styremedlem i Faroe PetroleumOdd Torland

Styremedlem

Odd Torland er adm. direktør i Smedvig AS i Stavanger, samt daglig leder i flere selskaper eid av Smedvig familien blant annet Smedvig Eiendom AS og Smedvig Capital AS. Han var konsernsjef i Scana Industrier ASA fra 2000 til 2005. Torland er statsautorisert revisor fra NHH.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 0

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 1.1.2012.

Styreverv:
Styreleder: Smedvig Funds Plc, Green Mountain AS, Navtor AS, Odar Invest AS, Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark, Smedvig Asset Allocation AS, samt flere datterselskaper av Smedvig Eiendom AS og Smedvig Capital AS.

Styreverv:
Styremedlem: D/S Isbjørn AS, Smedvigs Rederi AS, Avocet AS, Filia AS, Palia AS, Jam Invest AS, Soteira Limited, Kleronomia Ltd., Temelios Ltd., Smedvig Feeder Ltd., Smedvig & Co. Ltd., Smedvig Partnership LP, Valide AS og Combat Stroke ApS.Kristian Kristensen

Ansattevalgt styremedlem

Kristian Kristensen (1982) er nestleder i Finansforbundet SpareBank 1 SR-Bank Han har Bachelorstudiet i markedskommunikasjon fra Handelshøyskolen BI.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 3020 pr. 08.02.2017

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 9.6.2016

Styreverv:
Styremedlem forbundsstyret Finansforbundet
Varamedlem Finansforbundet, RogalandSally Lund-Andersen

Ansattevalgt styremedlem

Sally Lund-Andersen (1961) er Hovedtillitsvalgt i SpareBank 1 SR-Bank ASA.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående og/eller selskap vedkommende er valgt på vegne av): 941 SRBANK pr. 08.02.2017

Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 1.1.2012.

Første gang valgt inn i styret i SpareBank 1 SR-Bank i 2006 og satt ut 2011 fram til omdanningen til ASA.

Styreverv:
Styreleder:Finansforbundet Rogaland
Styremedlem: SpareBank 1 Gruppen AS