Styret

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av SpareBank 1 SR-Bank ASA. Styret skal bl.a påse at virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll og at konsernets kapitalsituasjon er forsvarlig ut fra omfanget av og risikoen ved virksomheten.


Dag Mejdell

Styreleder og leder av godtgjørelsesutvalget og observatør i risikoutvalget

Dag Mejdell (1957) har lang erfaring fra ulike lederstillinger i næringslivet og var sist konsernsjef i Posten Norge AS i perioden 2006 til 2016. Fra 2000 til 2005 var han konsernsjef i Dyno Nobel ASA og før det arbeidet han 19 år i Dyno ASA hvorav de siste tre årene som konsernsjef. Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. Leder av styret i SpareBank 1 SR Bank ASA siden 9.6.2016.

Øvrige verv: Styreleder i Norsk Hydro ASA, Mestergruppen AS,
Visolit New Finco AS, Torghatten AS og International Post Corporation CV.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA per. 15.02.2021: 37.000 (inkludert
eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Ingrid Riddervold Lorange

Styremedlem og medlem av risikoutvalget

Ingrid Riddervold Lorange (1969) er administrerende direktør i Siva SF. Hun har lang og solid erfaring fra ulike lederstillinger i Telenor, sist som CEO i Telenor Global Shared Services. Lorange har styreerfaring gjennom ulike styreverv i Telenor-konsernet. Lorange er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden april 2020.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 0


Kate Henriksen

Styremedlem, leder av revisjonsutvalget og medlem av godtgjørelsesutvalget.

Kate Henriksen (1960) er CEO i Miles Bergen AS. Hun var tidligere divisjonsdirektør personmarked i Sparebanken Vest. Henriksen er utdannet foretaksøkonom fra Norges Handels­høyskole. Hun har også utdannelse innen informasjonsteknologi/automatisering fra Bergen ingeniørhøgskole. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 4.6.2015.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 1.500. 


Tor Dahle

Styremedlem, leder av risikoutvalget og medlem av revisjonsutvalget


Tor Dahle (1952) er daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i SpareBank 1 SR-Bank, blant annet som økonomi- og risikodirektør og senest som adm. direktør i SR-Investering AS. Dahle er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 6.6.2013.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA per 11.02.2021: 72.457.858 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Trine Sæther Romuld

Styremedlem og medlem av revisjonsutvalget

Trine Sæther Romuld (1968) er CFO & COO i Salmar ASA. Romuld har lang erfaring fra en rekke lederstillinger innen sjømat, oljeservice, konsulent og revisjonsbransjen, både i norske og internasjonale selskap. I tillegg har Romuld betydelig erfaring som styremedlem og leder av revisjonsutvalg i børsnoterte selskap. Romuld er statsautorisert revisor (NHH). Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden april 2020.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA: 0. 


Jan Skogseth

Styremedlem og medlem av risikoutvalget

Jan Skogseth (1955) var CEO i Aibel AS fra 2008 til 2017. Han har 35 års erfaring fra olje, gass og fornybar industri, fra oljeselskap og leverandørindustri, nasjonalt og internasjonalt. Utdannelse fra South Dakota School of Mines & Technology, Master of Science, Mechanical Engineering. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 20.04.2017.

Øvrige verv: Styreleder i Gassco AS, styremedlem i Scatec ASA,
PSW Technology AS og Nammo AS

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA per 11.02.2021: 10.000 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Kristian Kristensen

Ansattevalgt styremedlem

Kristian Kristensen (1982) er nestleder i Finansforbundet SpareBank 1 SR-Bank. Han har Bachelorstudiet i markeds­kommunikasjon fra Handelshøyskolen BI og enkeltstudier innen teknologiendring og samfunnsutvikling fra NTNU, digital forretningsforståelse og bærekraft som konkurransefortrinn fra Handelshøyskolen BI. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 9.6.2016.

Øvrige verv: Styremedlem i Finansforbundet, Rogaland.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA per 11.02.2021: 3.203 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).


Sally Lund-Andersen

Ansattevalgt styremedlem og medlem av godtgjørelsesutvalget.

Sally Lund-Andersen (1961) er konsernhovedtillitsvalgt i SpareBank 1 SR-Bank ASA. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA siden 1.1.2012.

Øvrige verv: Styreleder i Finansforbundet Rogaland og fastmøtende observatør i styret i SpareBank 1 Utvikling DA.

Antall aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA per 26.03.2021: 3.056 (inkludert eventuelle aksjer eiet av nærstående).