Hvorfor velge oss? 

Vi trives her, og det tror vi at du også vil gjøre. For å lykkes med det, jobber vi hver eneste dag for at du skal mestre, utvikle deg og kunne balansere jobb og fritid på en god måte.

bilde. dame med pc.

3 grunner til å velge SpareBank 1 SR-Bank

Vi har som mål å være en av Norges mest attraktive arbeidsplasser. Det forplikter. Her er tre grunner til at vi mener du bør søke jobb hos oss: 

  1. Kraft til å påvirke: Du har stor påvirkning på menneskene og bedriftene rundt oss. Hos oss er det kort vei til beslutningstakere, og du kan påvirke retningen vi tar innenfor fagfeltene og tjenestene vi tilbyr til kundene våre.​
  2. Folk som bryr seg: Hos oss finner du gode kollegaer som støtter deg. Vi blir bedre sammen når du trives, får være deg selv og komme med dine synspunkter.​ Ledere hos oss er tett på og inspirerer til prestasjon og utvikling.
  3. Mulighet til å vokse: Vi satser på faglig og personlig utvikling, og du vil få muligheter til å vokse i rollen eller i konsernet. Våre ledere utfordrer og gir deg ansvar tidlig, og vi har solide fagmiljøer som styrker din kompetanse.

Ansattgoder

Som bank tilbyr vi gunstige lån, pensjon og forsikringer til våre ansatte. Men det er ikke alt. Se en oversikt over ansattgodene her.


Kompetanseutvikling

Følelsen av å utvikle seg og lære noe nytt er viktig for å trives i jobben. I SpareBank 1 SR-Bank gir vi deg muligheten til å vokse i rollen, få faglig påfyll og utforske mulighetene som finnes i konsernet.

high-five-gul

Videreutdanning og kurs

Våre ansatte er vår viktigste ressurs. Vi vil at du skal få muligheten til å vokse og blomstre i ditt team og fagområde. ​​Derfor er vi opptatt av å gi deg rett kompetanse og verktøy.

Hos oss kan også alle ansatte søke støtte til videreutdanning. Vi dekker normalt utgifter til bøker, studieavgift og eventuelle reiser.

high-five-gul

Spennende fagmiljøer

Solide, interne fagmiljøer i konsernet vil styrke din kompetanse innenfor fagfeltene du har interesse for.

Det finnes ulike prosjekter i SpareBank 1-alliansen og SpareBank 1 banksamarbeidet som kan være aktuelle. Her er det mange muligheter i spennende miljøer og innen ulike kompetansefelt.

high-five-gul

Flere karriereveier

Er du klar for nye utfordringer er det ikke sikkert du trenger å søke deg så langt bort. Innad i banken og våre datterselskaper er det mange stillinger som kan være noe for nettopp deg.

Vi er en del av en landsdekkende allianse, med både banker og ulike datterselskaper. Vi prøver å legge til rette for hospitering på tvers.


Bærekraft i konsernet

SpareBank 1 SR-Bank skal være en pådriver og tilrettelegger for den nødvendige overgangen til lavutslippsamfunnet, og for å nå målene i Parisavtalen.

Som et ansvarlig finanskonsern ønsker vi å ta vår del av ansvaret for bærekraftig omstilling. Vårt arbeid med bærekraft omfatter alle tre dimensjoner av ESG: Miljø og klima, sosiale forhold og økonomisk og etisk styring.

Folk og bedrifter har drømmer og skapertrang. Vår oppgave er å bidra til at driftige folk lykkes med å skape vekst og bærekraftig utvikling. En av våre viktigste oppgaver er å hjelpe kundene i omstillingen som kommer, gjennom å være en diskusjonspartner og gi råd som hjelper kundene å ta gode valg.

Uansett hvor du jobber i vår organisasjon, vil du få ansvar for å være en del av løsningen og en proaktiv alliert i omstillingen.


Sparebankverdiene

Vår hensikt er å gi kraft til vekst og utvikling rundt oss. 

Helt tilbake til våre røtter i 1839 har de stolte sparebankverdiene stått sterkt. Den moderne, fremtidsrettede og lokale sparebanken er en relasjonsbank som står sammen med kundene i deres hverdag.

Hos oss forvaltes samfunnskapitalen gjennom to profesjonelle eierstiftelser. Sparebankstiftelsen SR-Bank og SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad eier til sammen rundt en tredjedel av SpareBank 1 SR-Bank.

Omtrent hver tredje krone konsernet tjener blir et samfunnsutbytte til fellesskapets beste.

Sammen med kundene bidrar vi til aktiviteter og initiativ som gir trivsel, gode levekår, nyskaping og økt samarbeid mellom folk og virksomheter.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }