Faktura til SpareBank 1 SR-Bank


Slik merker og sender du som leverandør fakturaer til konsernet


SpareBank 1 SR-Bank skal behandle alle fakturaer forsvarlig og betale innen forfall. Leverandører har ansvar for å merke fakturaene riktig for at fakturaene skal bli betalt i tide.

Alle fakturaer må merkes med referanse, bestilleren i SR-Bank, og være utstedt til korrekt juridisk enhet.

SpareBank 1 SR-Bank foretrekker å få fakturaer elektronisk, enten som en EHF faktura på organisasjonsnummer 937895321 eller i PDF format til e-post: SR-PDF-Faktura@sr-bank.no.

 

En faktura må inneholde

 • Leverandørens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Leverandørens kontonummer
 • Mottakers firmanavn, adresse og organisasjonsnummer.
 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Forfallsdato  
 • Spesifikasjon av fakturert vare eller tjeneste
 • Beløp
 • Spesifisert MVA

Utenlandske leverandører må også opplyse om:

 • IBAN – kontonummer
 • Swift/BIC
 • Avsenders bankforbindelse

Faktura skal merkes med:

Referanse (navnet på bestiller)
Gjelder fakturaen leasing merkes fakturaen med Reg.nr eller Avtalenummer.

Fakturaer som ikke er stilet til korrekt firmanavn, og ikke er merket med referanse (fakturamottaker) vil bli sendt i retur.

Betalingsfristen løper først fra det tidspunkt korrekt faktura er mottatt. Leverandøren kan ikke kreve fakturagebyr eller lignende.

Har du flere spørsmål rundt fakturering?
Ta kontakt med SpareBank 1 SR-Bank
Epost: sr-faktura@sr-bank.no

 

 

Firmanavn for mottaker av faktura:

SpareBank 1 SR-Bank ASA
Org.nr: 937 895 321 MVA
v/fakturaavdelingen
Postboks 250
4068 Stavanger

SR-Boligkreditt AS
Org.nr: 915 174 388 MVA
v/fakturaavdelingen
Postboks 250
4068 Stavanger

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }