Faktura til SpareBank 1 SR-Bank


Slik merker og sender du som leverandør fakturaer til konsernet


SpareBank 1 SR-Bank skal behandle alle fakturaer forsvarlig og betale innen forfall. Leverandører har ansvar for å merke fakturaene riktig for at fakturaene skal bli betalt i tide.

Alle fakturaer må merkes med referanse, bestilleren i SR-Bank, og være utstedt til korrekt juridisk enhet.

SpareBank 1 SR-Bank foretrekker å få fakturaer elektronisk, enten som en EHF faktura på organisasjonsnummer 937895321 eller i PDF format til e-post: SR-PDF-Faktura@sr-bank.no.

 

En faktura må inneholde

 • Leverandørens navn, adresse og organisasjonsnummer
 • Leverandørens kontonummer
 • Mottakers firmanavn, adresse og organisasjonsnummer.
 • Fakturanummer
 • Fakturadato
 • Forfallsdato  
 • Spesifikasjon av fakturert vare eller tjeneste
 • Beløp
 • Spesifisert MVA

Utenlandske leverandører må også opplyse om:

 • IBAN – kontonummer
 • Swift/BIC
 • Avsenders bankforbindelse

Faktura skal merkes med:

Referanse (navnet på bestiller)
Gjelder fakturaen leasing merkes fakturaen med Reg.nr eller Avtalenummer.

Fakturaer som ikke er stilet til korrekt firmanavn, og ikke er merket med referanse (fakturamottaker) vil bli sendt i retur.

Betalingsfristen løper først fra det tidspunkt korrekt faktura er mottatt. Leverandøren kan ikke kreve fakturagebyr eller lignende.

Har du flere spørsmål rundt fakturering?
Ta kontakt med SpareBank 1 SR-Bank
Epost: sr-faktura@sr-bank.no

 

 

Firmanavn for mottaker av faktura:

SpareBank 1 SR-Bank ASA
Org.nr: 937 895 321 MVA
v/fakturaavdelingen
Postboks 250
4068 Stavanger

SR-Boligkreditt AS
Org.nr: 915 174 388 MVA
v/fakturaavdelingen
Postboks 250
4068 Stavanger