SR-Bank Nye horisonter

Nye horisonter

På Sørvestlandet har vi alltid rettet blikket mot horisonten. For de som kjenner draget mot det ukjente ønsker vi å være med så vi kan løfte blikket sammen. Det handler om å utforske og komme hjem med kunnskap og erfaringer som mange kan ha glede av.

Gir perspektiv og skaper optimisme

Under ser du en oversikt over våre sponsorater og gavetildelinger fra Sparebankstiftelsen SR-Bank for Nye horisonter.

Nordic Edge

Samarbeidspartner med Nordic Edge.

Dale Oen Experience

Dale Oen Experience fikk våren 2020 tildelt midler fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Bergen Vitensenter AS

Bergen Vitensenter fikk våren 2020 tildelt midler til installasjon fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Helse Stavanger HF

Helse Stavanger HF fikk våren 2020 tildelt midler til Forskningsprosjekt brystkreft fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Dalane Folkemuseum

Dalane Folkemuseum fikk våren 2020 tildelt midler til aktivitetsrom og Jordas Dannelse på Vitenmuseet fra Sparebankstiftelsen SR-Bank

Nordic Edge

Nordic Edge fikk våren 2020 tildelt midler til undervisnings- og besøksopplegg til Innoasis fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }