SR-Bank Vekstverktøy

Vekstverktøy

Driftige folk skaper verdier for oss alle. Det er verdt å rydde veien for dem og heie så de får bedre vilkår for å lykkes.


Det finnes en driftighet i oss alle

Under ser du en oversikt over våre sponsorater og gavetildelinger fra Sparebankstiftelsen SR-Bank for Vekstverktøy.

GründerAcademy

GründerAcademy er ett av SpareBank 1 SR-Bank sine tiltak for å skape framtidens arbeidsplasser. Siden høsten 2015 har vi utdannet over 500 gründere, som igjen har skapt mer enn 600 nye arbeidsplasser. Hvert år deles det ut totalt kr 650.000 i premier til deltakerselskapene.

Ungt Entreprenørskap Rogaland

Ungt Entrepenørskap Rogaland skal inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. Ved å samarbeide med Ungt Entreprenørskap Rogaland heier vi på unge entreprenører som tør og vil noe.

Stavanger Konserthus IKS

Samarbeidspartner med Stavanger Konserthus IKS.

Sandneslauget

Samarbeidspartner med Sandneslauget.

Byen vår Kopervik

Samarbeidspartner med Byen vår Kopervik.

Sandnes Sentrum AS

Samarbeidspartner med Sandnes Sentrum AS.

Helsevesenet i Rogaland, Agder og Hordaland

Helsevesenet i Rogaland, Agder og Hordaland fikk våren 2020 tildelt midler til smittevernutstyr og tiltak i forbindelse med Korona fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Chezville AS

Chezville AS fikk våren 2020 tildelt midler til inkluderingsprosjekt fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Karmøy kommune

Karmøy kommune fikk våren 2020 tildelt midler til byscene fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Ungt Entreprenørskap Rogaland

Ungt Entreprenørskap Rogaland fikk våren 2020 tildelt midler til Kick Off til ungdomsbedrift over 3 år fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

Aktivt Pusterom AS

Aktivt Pusterom AS fikk våren 2020 tildelt midler til oppussing av aktivt pusterom i Bergen fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }