Sponsor

Sammen får vi ting til å skje.
En av SpareBank 1 SR-Banks viktigste oppgaver er å bidra til et levende og sterkt lokalsamfunn. Dette krever lokalt engasjement - fra mennesker, for mennesker og mellom mennesker.

SpareBank 1 SR-Banks mål for vår sponsorvirksomhet er å bidra til trivsel og vekst i regionen. Vi har derfor valgt å fokusere på sponsorobjekt som jobber for et bredt og positivt tilbud i lokalmiljøene.Alle sponsoravtalene er basert på en kommersiell samarbeidsavtale hvor målet er å gi begge parter best mulig avkastning.

En sponsoravtale omfatter ikke:
• Løsrevne sponsorater som ikke møter kriteriene
• Enkeltpersoner (sjekk G9alt.no hvis du er mellom 16-25 år)
• Reiser/ekspedisjoner
• Pengegaver
• Politiske eller religiøse tiltak
• Organisasjoner/lag utenfor Rogaland, Hordaland og Agder