Talentstipendet G9alt

Er du mellom 16 og 25 år og har et stort talent? Da kan du søke G9alt-stipend hos oss. 

G9alt-stipend deles ut til unge mennesker som utmerker seg i noe, og i år deler vi ut inntil 1 000 000 kroner. ​​

Er du mellom 16 og 25 år, og har et stort talent? Søk om G9alt-stipend her.​

Søknadsskjema er åpent i hele oktober. 

Vinnere av årets G9alt-stipender publiseres på våre nettsider innen 15. desember. 

dame-spiller-på-gitar

Krav til søknaden.

Unge i alderen 16-25 år som har bestemte talenter og interesser oppfordres til å søke. Dette gjelder både enkeltpersoner og grupper.

​​Søkeren bør ha tilhørighet til Rogaland, Agder eller Vestland, eller ha planer om å bosette seg i ett av fylkene. Alle kandidatene som søker vurderes av styret, som også kan vise fleksibilitet i grensetilfeller.​​

Søknaden må inneholde personlige opplysninger, referanser samt en begrunnelse for hvorfor man mener at talentet bør få G9alt-stipend. Søknaden fylles ut elektronisk.​​Om G9alt Talentstipend.

SpareBank 1 SR-Bank etablerte i 1999 talentfondet G9alt. Siden 2000 har vi delt ut over 17 millioner kroner til talentfull ungdom i Rogaland, Vestland og Agder-fylkene.​


​I 2018 gikk vi sammen med Sparebankstiftelsen SR-Bank og etablerte stiftelsen G9alt Talentutvikling. ​​

Vinnere av G9alt-stipender publiseres på våre nettsider

Innen 15. desember publiserer vi vinnere av årets G9alt-stipender på våre nettsider.​​ Styret gir ingen kommentarer eller tilbakemeldinger på søknader som kommer inn. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }