Selskaper

Selskapsinformasjon

om Eurocard

Navn på selskapet Eurocard AB
Besøksadresse Eurocard, filial av Eurocard AB
Filipstad Brygge 1
0120 Oslo
Postadresse Eurocard, filial av Eurocard AB
Postboks 1672 Vika
0252 Oslo
E-postadresse kundeservice@eurocard.no
Telefonnummer (+47) 21 01 55 00
Telefaksnummer +47 21 01 53 01
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 995638878
Tillatelse Eurocard har tillatelse (konsesjon) til å drive finansieringsvirksomhet og står under tilsyn av Finanstilsynet.
Hovedforetak er Eurocard AB, org.nr: 556070-4453, S-851 81 Stockholm, Sverige.Foretaket står under tilsyn
av Finansinspektionen.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90