Selskapsinformasjon

ODIN Forvaltning

Navn på selskapet ODIN Forvaltning AS
Besøksadresse ODIN Forvaltning AS
Haakon VIIs gate 10,
0161 Oslo
Postadresse ODIN Forvaltning AS
Postboks 1771 Vika,
0122 Oslo
E-postadresse kundeservice@odinfond.no
Telefonnummer (+47) 24 00 48 04
Telefaksnummer (+47) 24 00 48 01
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 957 486 657
Tillatelse ODIN Forvaltning har tillatelse (konsesjon) fra Finanstilsynet til å være et forvaltningsselskap.
Adresse til Finanstilsynet Revierstredet 3, 
Postboks 1187 Sentrum, 0107 Oslo
Telefon (+47) 22 93 98 00