Pensjon fra arbeidsgiver

Når du blir pensjonist, får du utbetalt pensjon fra jobbene du har hatt. Hva du får i pensjon, avhenger av pensjonsordningen arbeidsgiverne dine har valgt.

Ikke kunde i banken? Sjekk din pensjon her

Sjekk hva du får i pensjon fra arbeidsgiver!
Hvor mye pensjon får du fra jobben?

Hvor mye pensjon får du fra jobben?

Alle arbeidsgivere i Norge må spare til pensjon for sine ansatte. Arbeidsgiveren bestemmer hvor stor del av din lønn som skal settes av til pensjonssparing.

Det er store forskjeller på hvor mye arbeidsgivere sparer for deg, noe som vil ha stor betydning for deg og din fremtidige pensjon. Du må derfor sjekke hva slags pensjonsordning du har, hva arbeidsgiver faktisk sparer for deg og hvordan sparepengene er plassert. 

Sparer din arbeidsgiver til pensjon hos oss?

Da får du prisfordel hvis du sparer i IPS (pensjonssparing med skattefordel) eller pensjonssparekonto. Hvis du har et pensjonskapitalbevis eller pensjonsbevis hos oss, får du også denne fordelen.

Jobber du i privat næringsliv eller i offentlig sektor?

Det har betydning for hvilken pensjonsordning du har.  

Har du avtalefestet pensjon (AFP)?

Har du AFP?

Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning som du kan få i tillegg til tjenestepensjon fra arbeidsgiver. Det finnes to AFP-varianter; livsvarig AFP og førtidspensjon AFP. 

Det er viktig å huske at ikke alle har krav på AFP. Det avhenger blant annet av hvor du jobber, hvor lenge du har jobbet der og hvor mye du har tjent.

Hva er en god pensjon fra arbeidsgiver?

Alle arbeidsgivere må spare pensjon til sine ansatte. Det kalles obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Det er store forskjeller på hvor mye arbeidsgivere  i privat sektor sparer for deg. De er pliktige til å spare minst 2 % av din årlige lønn inntil 12 G.

Sparer arbeidsgiveren din 2 % har du en minimumsordning. I de beste ordningene kan arbeidsgiver spare 7 % av lønnen inntil 12 G, pluss inntil 18,1 % ekstra for lønn over 7,1 G. Beløpet utbetales først når du pensjonerer deg. I dag tilsvarer 1G = 124.028 kroner. 

Egen sparing til pensjon

Selv om det kan være en stund til, er det en fordel å tenke over hva slags liv du ønsker å leve når du en gang blir pensjonist. De fleste ønsker å fortsette og leve slik de gjør i dag, men mange vil oppleve at samlet pensjon blir lavere enn de hadde sett for seg

Hvis du ønsker deg god økonomi og frihet som pensjonist er det mye å hente på å spare selv. Jo tidligere du starter å spare til pensjon, jo mindre er det som skal til.

Hva lurer andre på?

Pensjon til din livsfase

Din pensjon er pengene du skal leve av i fremtiden. Å spare smart kan gi deg en bedre hverdag som pensjonist. Velg den livsfasen du er i, så hjelper vi deg i gang.

Ung

For deg under 34 år

Voksen

For deg mellom 34 - 50 år

Godt voksen

For deg mellom 50 - 62 år

Snart pensjonist

For deg som er over 62 år

 

Ser du etter skjema som hører til pensjonsløsningene våre?

Her finner du oversikt over våre pensjonsskjema,
enten det gjelder arbeidsuførhet, dødsfall, uttak eller annet.

 

Skal du starte utbetaling av din pensjon?

Her finner du informasjon og kan starte utbetaling

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }