Stoppe klimaendringene

Vi jobber målbevisst for å bidra til å stoppe klimaendringene. Både gjennom egen drift, og ved å legge til rette for at kunder og samarbeidspartnere belaster miljøet minst mulig.

student-med-laptop-og-plante

KlimagassregnskapVi skal møte miljøutfordringen med effektiv ressursbruk og miljøriktige løsninger i hverdagen. Vi utarbeider derfor et årlig energi- og klimaregnskap som dokumenterer konsernets forbruk, gjenvinningsgrad og energiforbruk. Regnskapet er i henhold til de internasjonale standardene i "The Greenhouse Gas Protocol".

Miljørettede produkter
For å stimulere våre kunder til å velge mindre miljøskadelige løsninger ved bygging og renovering av boliger og fritidsboliger har vi til nå tatt frem produkter som skal bidra til at kundene våre skal ta mer miljøbevisste valg. Se produktene her.
     

En helt vanlig dag hos oss...

Fra det øyeblikket dørene åpner, fokuserer vi på å gjøre en forskjell. Ved å skape et grønt og bærekraftig arbeidsmiljø, inspirerer vi hverandre til å ta ansvar for planeten vår.

Har vi videommøter

Veldig mange av møtene hos oss foregår ved hjelp av videokonferanseutstyr. Da slipper vi både belastningen på miljøet ved kjøring, og vi sparer verdifull reisetid. Og siden kroppsspråket representerer kanskje opp mot 50% av kommunikasjon mellom mennesker, er det også fint å kunne se hverandre.

Kjører vi elbiler

Noen ganger må vi kjøre for å treffe hverandre eller kunder. Derfor har vi gått til innkjøp av elbiler både på Vinstra og Lillehammer. Bilene er flittig i bruk blant ansatte i banken. For å oppfordre ansatte til å velge elbil også privat, tilbyr vi rimelig lån til elbiler for ansatte.

Sorterer vi søppel

Vi har kildesortering av avfall tilpasset mottakssystemet for avfall på hvert kontorsted, slik at alle våre kontorer skal kildesortere sitt avfall. Vi jobber også målrettet for å redusere bruk av papir.

Oppmuntrer til å tenke på miljøet

Kontinuerlig oppdatere kompetansen på bærekraft slik at de ansatte blir beviste på sin påvirkning gjennom egne handlinger og sin arbeidsplass. Samtidig motivere våre kunder til å ta gode, bærekraftige valg.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }