Bankens ledergruppe

Per Ivar Kleiven
Administrerende Banksjef
Tlf. 901 93 660

André Winje Arntzen
Samfunnskontakt
Tlf.: 415 77 191
Ivar Belle
Banksjef forretningsutvikling
Tlf. 951 50 402
Lars Sletmoen
Teamleder risk og compliance
Tlf. 982 07 243
Tore S. Lie
Banksjef bedriftsmarked
Tlf. 952 90 841
Truls Bjelke
Banksjef personmarked
Tlf. 992 25 540