Ledelsen

Per Ivar Kleiven
Administrerende Banksjef
Mobil: 901 93 660

Marit Kolstad
Nestleder, Ass. banksjef forretningsutvikling
Mobil: 901 01 649
Ivar Belle
Ass. Banksjef personmarked
Mobil: 951 50 402
Trond Slåen
Ass. Banksjef marked
Mobil: 975 60 466
Tore S. Lie
Ass. Banksjef bedriftsmarked/ Teamleder BM
Tlf. 952 90 841
André Winje Arntzen
Samfunnskontakt og kommunikasjon
415 77 191