Om banken

Bankens ledergruppe

Per Ivar Kleiven
Administrerende Banksjef
Tlf.: 901 93 660

André Winje Arntzen
Samfunnskontakt
Tlf.: 415 77 191
Ivar Belle
Ass. banksjef forretningsutvikling
Tlf.: 951 50 402
Lars Sletmoen
Teamleder risk og compliance
Tlf.: 982 07 243
Tore S. Lie
Ass. Banksjef bedriftsmarked/ Teamleder BM
Tlf.: 952 90 841
Truls Bjelke
Ass. banksjef personmarked
Tlf.: 992 25 540