Styret

Styret i SpareBank 1 Gudbrandsdal

Pål Egil Rønn
Rolle: Styreleder
Stilling: Næringslivsleder og eiendomsutvikler

Frode Henning Killi
Rolle: Styremedlem
Stilling: Direktør for Moelven Byggmodul AS
Guro Selfors Lund
Rolle: Nestleder
Stilling: Revisor i forvaltningsrevisjon Innlandet Revisjon IKS
Siv Høye
Rolle: Styremedlem
Stilling: Daglig leder i TIMBR AS
Trond Skjellerud
Rolle: Styremedlem
Stilling: Administrerende direktør i Elvia AS
Jorunn Blekastad
Rolle: Styremedlem (ansatterepresentant)
Stilling: Systemeier CRM i SpareBank 1 Gudbrandsdal
Trond Amundsen
Rolle: Styremedlem (ansatterepresentant)
Stilling: Forsikringsrådgiver bedriftsmarked SpareBank 1 Gudbrandsdal
Per Ivar Kleiven
Administrerende Banksjef
Tlf. 901 93 660