Styret

Styret i SpareBank 1 Gudbrandsdal

Pål Egil Rønn
Styreleder

Morten Randen
Nestleder
Guro Selfors Lund
Styremedlem
Siv Høye
Styremedlem
Trond Skjellerud
Styremedlem
Jorunn Blekastad
Styremedlem (ansatterepresentant)
Trond Amundsen
Styremedlem (ansatterepresentant)
Per Ivar Kleiven
Administrerende Banksjef
Mobil: 901 93 660