Gavemidler

Vi heier på lag og foreninger som gjør noe bra for andre enten det er bærekraft, samfunn eller miljø. Som en del av vårt samfunnsoppdrag, gir vi hvert år deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet som vi er en del av. 

Søknadsfristen var  1. mars 2023

Disse kan søke gavemidler

Lag og foreninger som har sitt kundeforhold i SpareBank 1 Gudbrandsdal kan søke støtte til aktiviteter og prosjekter som skaper glede og engasjement i lokalmiljøet. 


Vi støtter allmennyttigeformål som:

  • Kunst og kultur
  • Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • Humanitære tiltak og helseformål
  • Samfunn, utvikling og sosiale tiltak
  • Kompetanse, utdanning, forskning
  • Klima og miljø, naturvern

Søknafsfristen gikk ut 1. mars 2023