Prosjektmidler

Som lokalbank er vi opptatt av at det skjer ting rundt oss, og at det er lokal verdiskapning og bærekraftig utvikling. Hvert år deler vi ut store midler til lag og organisasjoner som bidrar til at Gudbrandsdalen og Lillehammer blir et enda bedre sted å bo.

 

Vi har nå stengt muligheten for å søke
Prosjektmidler for året 2023.

Du kan søke prosjektmidler hele året

Det er ingen frist for å søke prosjektmidler hos oss. Bakgrunnen er at vi ønsker å gjøre det mer fleksibelt i forhold til de som skal søke om midler. Vi ønsker at mest mulig er klart i forhold til prosjektbeskrivelse, kostnadsoverslag og annen finansiering er klart før søknader sendes.


Søknadskriterier

  • Prosjektmidler skal gå til større og konkrete prosjekt med varig verdi. Midlene fra banken skal være viktig for realiseringa av prosjektet og skal ha bred nytteverdi i lokalsamfunnet.
  • Prosjektet må grunngis og minst inneholde kostnadsoverslag med finansieringsplan. Størrelsen på prosjektet bør være over 20.000 kroner.
  • Lag/organisasjoner må være kunde i SpareBank 1 Gudbrandsdal for å få tildelt prosjektmidler.

Må være i vårt markedsområde: Sel til Lillehammer.