Talentstipend

Er du mellom 15 og 25 år og har et talent innenfor musikk, idrett eller kultur? Er du dyktig i spesielle fag på skolen og vil videreutvikle ditt talent? Søk på vårt talentstipend!

Søknadsfristen var 1. mars 2023


Gründer?

Går du med en gründer i magen og vil videreutvikle din ide? Det vil snart komme en gylden mulighet!
Mer informasjon kommer.

Søknadskriterier

  • Enkeltpersoner i alderen 15-25 år· Små eller store grupper av ungdommer
  • Talenter som utmerker seg på regionalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå innenfor musikk, idrett, kultur, forskning, eller kunnskap i vårt markedsområde.
  • Må være innen vårt markedsområde, altså fra Sel til Lillehammer.

Vi vil opplyse at samme person/gruppe ikke
kan motta stipend flere ganger. 

Fristen for å søke talentstipend var 1. mars 2023

 

Formålet med talentstipend

Det skal bidra til at unge talentfulle personer skal få anledning til å utvikle eller videreutvikle talentet sitt innenfor kultur, musikk, idrett, og forskning som kan komme vårt distrikt til gode. Det er et mål at disse personene skal bidra til å løfte regionen innen sitt område og være gode representanter utenfor regionen.

Video placeholder image