Forsikring for samboere

Når du etablerer deg med samboer, er det en fin anledning til å gjennomgå forsikringene. Kanskje må det oppgraderes og kanskje kan dere slå noen forsikringer sammen og spare litt penger?  

Dame ved pult.

Forsikringene dere bør ha

Hvis dere har kjøpt leilighet eller hus sammen er også lånet basert på to inntekter. Da er det viktig å snakke sammen om hva som skjer dersom én inntekt faller bort – for en periode, eller i verste fall for alltid.

Livsforsikring er noe dere begge burde ha når dere eier bolig sammen. Det kan ikke ta bort sorgen etter et dødsfall, men det sørger for at økonomien ikke trenger å bli en ekstra belastning i en ellers vanskelig tid.

Livsforsikringen kan bidra til at partneren din har råd til å betale ned lån og dermed beholde boligen.

Når en selv eller partneren får en alvorlig sykdom, endrer dette som regel livssituasjonen dramatisk. Det å ha forsikring ved kritisk sykdom vil gi dere en økonomisk trygghet og et større handlerom. 

Vi har flere eksempler på folk som bruker erstatningen på helsebringende aktiviteter eller tilleggsbehandling på private klinikker. Men også det å gi seg selv eller partneren litt pusterom i etterkant av for eksempel et tøft kreftløp. Dere har råd til å kunne ta dere ulønnet fri fra jobb for å komme seg til hektene igjen – noe som kan være et behov for partneren like mye som for den som har vært syk.

Her ser dere hvilke sykdommer som gjelder i forsikringen
 

De fleste baserer utgiftene sine på en fast inntekt. Faller en av dere utenfor arbeidslivet på grunn av sykdom eller en ulykke, vil dere ikke lenger få den samme lønnen hver måned.

Gjennom NAV er dere dekket for tap av inntekt ved uførhet, men de dekker ikke hele inntekten du hadde da du jobbet. Maksimal uføretrygd fra NAV er 66 % av 6 G, hvilket tilsvarer ca. 400 000 kroner. Det vi si at jo høyere inntekt du har før du blir ufør, jo høyere blir også inntektstapet.

Derfor er dette en smart forsikring for deg som er forholdsvis ung og har mange år igjen å jobbe. Uføreforsikringen hjelper dere til å opprettholde den levestandarden du og samboeren har i dag, og du kan fortsette å betale ned boliglån og annen gjeld som før.
 

Når dere flytter sammen, har dere ofte hver deres reiseforsikring. Da kan det være lurt å se på om dere skal å si opp begge avtalene og kjøpe en ny, som gjelder for dere begge og eventuelle barn (om de er på plass allerede eller kommer om noen år).

Med familiedekning er samboer/ektefelle og barn inkludert i reiseforsikringen. Forsikringen gjelder uavhengig av om dere reiser sammen eller hver for dere.

Kanskje har en av dere reiseforsikring gjennom jobben. Sjekk i så fall med arbeidsgiver om denne gjelder for hele familien eller kun den som er ansatt. 
 

Verdien på det dere har av ting, innboet deres, øker også mest sannsynlig når dere flytter sammen. Og kanskje har dere en innboforsikring hver? 

Som samboere trenger dere bare én innboforsikring, og den dekker alle tingene dere har i hjemmet, samt tyveri av sykkel og barnevogn innenfor Norden.

Hvis sykkelen blir stjålet utenfor boligen din, fra fellesrom, felles bod, felles garasje eller andre steder, er det innboforsikringen som gjelder. Hvis den blir stjålet utenfor Norden, går det på reiseforsikringen.

Dere får tilbake inntil 40.000 kroner for sykkelen, og det samme gjelder for tilhenger til sykkel og barnevogn. Har dere dyre sykler bør dere vurdere en egen sykkelforsikring.
 

Hvis dere kjøper hus, trenger dere en husforsikring i tillegg til innboforsikringen. Kjøper dere leilighet eller leier, trenger dere ikke husforsikring. Da er dere enten dekket av huseiers, borettslagets eller sameiets husforsikring.

Husforsikringen gjelder dersom det skulle bli skader på selve huset, i motsetning til innboforsikringen som dekker alle tingene dere har inni boligen.

Har dere husforsikring, får dere erstatning slik at dere kan reparere eller bygge et nytt, dersom noe skulle skje. Men husk at dere også er ansvarlig for å vedlikeholde huset for å forebygge skader.
 


Hus fra 70- eller 80-tallet?

Husene fra 70- og 80-tallet er de som er mest utsatt når det kommer til brannskader. Dette er på grunn av gamle elektriske anlegg. På tre år har forsikringsselskapene registrert over 78.000 brannrelaterte skader. Om lag 80 prosent av brannskadene skyldes el-feil på installasjoner og produkter.

Skal dere kjøpe hus eller har akkurat kjøpt, bør dere sjekke det elektriske anlegget og bytte det ut dersom det er veldig gammelt.

Har dere egen bil?

Hvis dere har bil er dere også pålagt å ha bilforsikring. Ansvarsforsikring er et lovpålagt minimum. I tillegg kan dere utvide bilforsikringen avhengig av hvor gammel bilen er og hvordan dere bruker den. Førstegangskjøpere av bil velger ofte en rimelig bil for å få billigere bilforsikring og bygge opp bonus.

Mor og datter kysser i beige sirkel.

Forsikringene dere kan vurdere

Når dere etablerer seg for første gang, er det for mange en oppstart til “voksenlivet”. Dere har kanskje fått eller planlegger barn og har kanskje nylig sikret drømmejobben. Det er en periode i livet hvor det kan virke skremmende å måtte utsette hverdagen hvis noe skulle skje. 

Skulle du eller samboer bli syke eller skadet kan helseforsikringen (også kalt behandlingsforsikring) sørge for at dere slipper å bruke lang tid på å vente på riktig behandling. Dere får blant annet billeddiagnostisktikk, for eksempel MR og CT, innen maks 10 virkedager.

Trenger dere spesialistbehandling går det også maks 10 virkedager til dere er inne. Og trenger dere sykehusbehandling og operasjon er dere sikret å få utført behandlingen innen 15 virkedager.

En personlig sykepleier ordner alt det praktiske og sørger for at dere kommer til riktig spesialist.

Har dere ting som er veldig dyrt lønner det seg å forsikre akkurat disse tingene. Har dere helt vanlige sykler, som de fleste kanskje har, går denne inn i Innbo- og reiseforsikringen deres. Men har dere en dyr sykkel, over 40 000 kroner, burde dere ha egne sykkelforsikringer for å få erstattet de dersom de skulle bli frastjålet.

En verdisakforsikring er også noe dere bør vurdere dersom dere for eksempel har ekstra dyrt datautstyr, klokker, fotoutstyr, bunader eller andre dyre ting som smykker. 

Forsikringene dere kanskje ikke trenger?

Forsikringer som foreslås ved kjøp

Du eller samboeren har sikkert opplevd det: Du kjøper deg en ny ting hvor de i butikken ønsker å selge deg en forsikring for den samme tingen (ofte kalt "idiotforsikring eller trygghetsavtale"). Når du har reise- og innboforsikring er tingene dine også dekket ved uhell enten du er hjemme eller på reise. En verdisakforsikring dekker dyrere gjenstander du måtte ha. Derfor trenger du ikke nødvendigvis å kjøpe en egen «tv-forsikring» som eksempel.

Leiebilforsikring på ferie
Planlegger du å leie bil i ferien? Da prøver ofte utleiefirma å prakke på deg en egenandelsforsikring. Egenandelsforsikring på leiebil inngår i reiseforsikringen, og er som oftest unødvendig å legge til på ferieregningen.

Hva lurer andre på?

Forsikringer tilpasset livssituasjonen

Se hvilke forsikringer som kan passe i andre livssituasjoner.

Ung

Flyttet hjemmefra? Blitt student?

Familie

Fått barn?

Eldre

Har barna flytta ut?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }