Egenandel innboforsikring

Egenandelen er den summen du må betale selv hvis du velger å bruke forsikringen. Du velger selv hvor stor egenandel du ønsker.

Egenandel

Egenandelen er det du som hovedregel må betale selv hvis du bruker forsikringen. Du kan velge hvor stor egenandel du vil ha, blant fem summer: 2.000, 4.000, 7.000, 10.000 og 15.000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir innboforsikringen

Det finnes også noen unntak der egenandelen er fast, lavere eller høyere, samt aldersfradrag hvis gjenstanden ikke er helt ny.

Har du allerede innboforsikring?
Du kan du sjekke hva din egenandel er ved å logge inn til mine forsikringer og se under «innboforsikring».

lo-favor-par-lofte-sofa.jpg

Egenandel for LOfavør innboforsikring

Har du LOfavør Innboforsikring har du også lavere egenandel. Hvis dere er to i husstanden som er medlemmer i LO-forbund, er det ingen egenandel så lenge skaden er på over 2.000 kroner. Er du studentmedlem har du heller ingen egenandel ved skade, annet enn på mobil og nettbrett.

Se vilkår for detaljer


Fradragsregler

For noen gjenstander som er kjøpt nye er det aldersfradrag. Ting du har overtatt brukt erstattes etter sin omsetningsverdi.

Gjenstand: Fradragsfrie år: Fradrag per påbegynt år (maks 80 %):
Hvitevarer og brunevarer 5 10 %
Mobiltelefon 1 20 %
Elektronisk utstyr med tilbehør 1 10 %
Varmepumpe (luft til luft) 5 10 %
Utvendig boblebad og jacuzzi 5 10 %
Sykkel 3 20 %
Briller 1 10 %

Spesielle egenandeler

Noen gjenstander har fast egenandel.

Gjenstand/dekning: Egenandel:
Sykkel 4.000 kroner
Mobiltelefon/nettbrett 2.000 kroner
Tyveri av sykkel (registrert i FG-godkjent sykkelregister)* 2.000 kroner
Bruddskade på bygningsglass og -porselen
(vindu, dør, vask, toalett, badekar e.l.)
2.000 kroner
Ansvar 4.000 kroner
Rettshjelp 4.000 kroner 
+ 20 % av overskytende utgifter
Juridisk bistand ved ID-tyveri 4.000 kroner
+ 20 % av overskytende utgifter
Naturskade 8.000 kroner
(fastsatt i henhold til lov om naturskadeforsikring)

*hvis ikke sykkelen er registert i FG-godkjent register er egenandelen 4.000 kr.


Én egenandel

Har du både husforsikring og innboforsikring hos oss betaler du bare én egenandel ved skade på både bygning og innbo.

Har du innboforsikring hos oss mens husforsikringen er i et annet selskap, må du betale to egenandeler ved slike skader. Det kan derfor lønne seg å flytte begge til samme forsikringsselskap. Det vil også gi deg samlerabatt.

Hva lurer andre på?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }