Samarbeid for å nå målene

Samarbeid for å nå målene innen bærekraft er en nødvendighet for å lykkes. 

Felles målsettinger og forpliktelser gjør at næringsliv, samfunn og enkeltpersoner kan finne løsninger som er til det beste for oss alle. Vi forplikter oss til å delta gjennom en rekke nasjonale og internasjonale samarbeidsordninger.

Vårt bidrag:

  • Gjennom ordninger som FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet og Miljøfyrtårn-ordningen har vi retningslinjer å følge for å sørge for at vi nærmer oss bærekraftsmålene. 
  • Gjennom samarbeid med bedrifter og kommuner sørger vi for at arbeidet med bærekraft får en konkret og lokal dimensjon.
  • Se våre samarbeidspartnere her.