Organisasjon

Banken har en rekke instanser, rammeverk og tiltak som skal sørge for god drift av banken. Deriblant valgte organer, en sterk og lokal ledelse, etiske retningslinjer og bankens bærekraftsstrategi.