Etiske retningslinjer

Banken er avhengig av godt omdømme og tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Våre etiske retningslinjer er fundamentet for bankens forretningsdrift og våre strategiske mål.