Organisasjon

Etiske retningslinjer

Banken er avhengig av godt omdømme og tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Våre etiske retningslinjer er fundamentet for bankens forretningsdrift og våre strategiske mål.