Ledergruppa i SpareBank 1 Helgeland

Hanne Nordgaard

Administrerende direktør

 • Ansatt i 2017
 • Siviløkonom fra NHH 1995, Hovedprogrammet til NNL 2007, Coaching høgskolen i Telemark 2009Trainee og prosjektleder Storebrand Liv (1995-1998), økonomisjef Helgeland bilruter/gods (1998-2001), økonomisjef SHMIL (2001-2004), direktør SHMIL (2004-2007), konsern- og regiondirektør SpareBank1 Nord-Norge (2008-2017).
 • Styreerfaring fra flere selskaper og bransjer.

Dag-Hugo Heimstad

Direktør for personmarked

 • Ansatt i 2006.
 • Diplomøkonom BI (1991), Fremtidsstudier ved UiT (2009).
 • Tidligere erfaring som banksjef Sparebank1 Nord-Norge Mosjøen, adm.dir. Norgesvinduet Svenningdal AS, økonomisjef og personalkonsulent i Hattfjelldal kommune og personalmedarbeider i Vestvågøy kommune.

Bjørn-Tore Brønlund

Direktør bedriftsmarked

 • Ansatt i 1993.
 • Diplomøkonom BI (1991) og Master of management, Strategi og ledelse ved NTNU (2014). 
 • Bedriftsrådgiver i Sparebanken Rana, og Helgeland Sparebank fra fusjonen i 2005. Tilknyttet bedriftsavdelingen i Mo i Rana i ulike stillinger, bl.a. fagansvarlig for oppdrett og fiskeri. Økonomisjef hos Nord Miljø AS, Mo i Rana fra juli 2007 til sept. 2009. Ansatt som bedriftsmarkedssjef i Helgeland Sparebank, Mo i Rana i 2009.

Anne Ekroll

Finansdirektør

 • Ansatt i 1994.
 • Registrert revisor Trondheim Økonomiske Høgskole, 1989. Kreditt og depot jus i 1996 samt plasseringsrådgivning ved BI i 1999. Aut. regnskapsfører, 2007. Hovedprogrammet NNL, 2011. MBA i Teknologiledelse ved Nord Universitet, 2019. 
 • Har siden 2007 vært leder for risikostyring, men ble i 2022 ansatt som finansdirektør. Tidligere jobbet som leder for risikostyring. Tidligere erfaring som økonomisjef til leie Cani AS, kreditt- og depotsjef Sparebanken Rana, senior bedriftsrådgiver og internrevisor Sparebanken Rana, revisormedarbeider PricewaterhouseCoopers AS.

Øyvind Karlsen

Direktør forretningsutvikling

 • Ansatt 1. mars 2013.
 • Utdannelse fra Distriktshøgskolen i Nordland, organisasjon og administrasjon. Grunnfag juss fra Universitetet i Bergen, økonomi- og forsikringsfag fra BI. Autorisasjon skade og liv fra BI og autorisert finansiell rådgiver AFR.
 • Har tidligere jobbet som banksjef og rådgiver i Sparebank1 Nord-Norge, seniorrådgiver i Rana Utviklingsselskap, konsulent i Mo og Omegn BBL og ulike stillinger i Rana kommune.