Ledergruppa i SpareBank 1 Helgeland

Hanne nordgaard, 2020, portrett

Hanne Nordgaard

Administrerende direktør

 • Ansatt i 2017
 • Siviløkonom fra NHH 1995, Hovedprogrammet til NNL 2007, Coaching høgskolen i Telemark 2009Trainee og prosjektleder Storebrand Liv (1995-1998), økonomisjef Helgeland bilruter/gods (1998-2001), økonomisjef SHMIL (2001-2004), direktør SHMIL (2004-2007), konsern- og regiondirektør SpareBank1 Nord-Norge (2008-2017).
 • Styreerfaring fra flere selskaper og bransjer.

Dag-Hugo Heimstad

Direktør for personmarked

 • Ansatt i 2006.
 • Diplomøkonom BI (1991), Fremtidsstudier ved UiT (2009).
 • Tidligere erfaring som banksjef Sparebank1 Nord-Norge Mosjøen, adm.dir. Norgesvinduet Svenningdal AS, økonomisjef og personalkonsulent i Hattfjelldal kommune og personalmedarbeider i Vestvågøy kommune.

Bjørn-Tore Brønlund

Direktør bedriftsmarked

 • Ansatt i 1993.
 • Diplomøkonom BI (1991) og Master of management, Strategi og ledelse ved NTNU (2014). 
 • Bedriftsrådgiver i Sparebanken Rana, og Helgeland Sparebank fra fusjonen i 2005. Tilknyttet bedriftsavdelingen i Mo i Rana i ulike stillinger, bl.a. fagansvarlig for oppdrett og fiskeri. Økonomisjef hos Nord Miljø AS, Mo i Rana fra juli 2007 til sept. 2009. Ansatt som bedriftsmarkedssjef i Helgeland Sparebank, Mo i Rana i 2009.

Anne Ekroll

Finansdirektør

 • Ansatt i 1994.
 • Registrert revisor Trondheim Økonomiske Høgskole, 1989. Kreditt og depot jus i 1996 samt plasseringsrådgivning ved BI i 1999. Aut. regnskapsfører, 2007. Hovedprogrammet NNL, 2011. MBA i Teknologiledelse ved Nord Universitet, 2019. 
 • Har siden 2007 vært leder for risikostyring, men ble i 2022 ansatt som finansdirektør. Tidligere jobbet som leder for risikostyring. Tidligere erfaring som økonomisjef til leie Cani AS, kreditt- og depotsjef Sparebanken Rana, senior bedriftsrådgiver og internrevisor Sparebanken Rana, revisormedarbeider PricewaterhouseCoopers AS.

Øyvind Karlsen

Direktør forretningsutvikling

 • Ansatt 1. mars 2013.
 • Utdannelse fra Distriktshøgskolen i Nordland, organisasjon og administrasjon. Grunnfag juss fra Universitetet i Bergen, økonomi- og forsikringsfag fra BI. Autorisasjon skade og liv fra BI og autorisert finansiell rådgiver AFR.
 • Har tidligere jobbet som banksjef og rådgiver i Sparebank1 Nord-Norge, seniorrådgiver i Rana Utviklingsselskap, konsulent i Mo og Omegn BBL og ulike stillinger i Rana kommune.

Cecilie Johnsen

Direktør for risikostyring

 • Ansatt 1. februar 2023
 • Utdannet politi, og tar for tiden en master i erfaringsbasert etterforskning. 
 • Cecilie har jobbet som leder financial crime prevention investigation i TietoEvry, med hovedvekt på å stanse og forebygge finansiell kriminalitet. Hun har vært med på å starte opp og implementere etterretning i Nordland politidistrikt, med ansvar for å lede og koordinere etterretningsprosessen i driftsenhet Rana. Hun har også erfaring fra etterforskning av organisert kriminalitet, herunder også hvitvasking. 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }