Søk drivkraftstøtte

Helgelandsløftet gir drivkraftstøtte til lokale drivkrefter. Slik gjør vi Helgeland til et enda bedre sted å bo og leve.

Nye søknadsfrister

Vi har innført fire årlige søknadsfrister for søknader om drivkraftstøtte. Du kan likevel sende inn søknad når som helst. Innsendte søknader blir behandlet etter gjeldende frister:

Søknadsfrist 1 Søknadsfrist 2 Søknadsfrist 3 Søknadsfrist 4
15. mars 15. mai 15. august 15. november

Sammen skaper vi drivkraft

Vi gir drivkraftstøtte til hele Helgeland, og har særlig fokus på å sikre at barn og unge har gode tilbud og fritidsaktiviteter. Har du en aktivitet, et stort eller lite prosjekt eller et arrangement på gang, som vil skape glede og engasjement i ditt lokalmiljø? Da kan du legge inn en søknad.

Havnafestivalen 2019
Våre satsingsområder er:
idrett, kultur, kompetanse, samfunnsutvikling og bærekraft.
 • Vi heier på de som skaper aktiviteter, møteplasser og utvikling på Helgeland. Som Lokalbank støtter vi drivkreftene bak alt fra fotballturneringer til julemarked til regionens store festivaler. Sammen skal vi skape trivsel og bolyst i lokalsamfunnet.
 • Et tiltak kan være så mangt, og vi støtter både store og små prosjekter. Det viktigste er at dere beskriver visjonen godt og forteller oss hvor mange tiltaket kommer til gode.
 • Barn og unge er vår høyeste prioritering. Helgelandsløftet skal bidra til å bekjempe utenforskap ved å gi alle like muligheter til å delta.
 • I alle våre tildelinger og samarbeidsavtaler skal vi stimulere til samarbeid på tvers. Det kan være samarbeid mellom klubber eller på tvers av kommunegrenser.
 • Vi har alltid en bærekraftig tilnærming og stiller krav til både oss selv og våre samarbeidspartnere.
Grønn hake.

Dette kan du søke støtte til

 • Tiltak med høy dugnadsfaktor og/eller egenkapitalbidrag.
 • Verdiskapende tiltak som sikrer gode oppvekstsvilkår for barn og unge
 • Allmennyttig og/ eller samfunnsnyttige formål.
 • Tiltak/ prosjekter med varig virkning og et betydelig potensial for å styrke/ utvikle en sak, et område, en virksomhet eller en prosess.
tommel-ned

Dette kan du ikke søke støtte til

 • Ordinær driftsstøtte.
 • Tiltak som ligger innenfor det offentlige (lovpålagte offentlige ansvarsområder.
 • Tiltak som er ekskluderende for grupper eller for enkeltpersoner.
 • Aktiviteter eller tiltak som forårsaker vesentlig skade på våre fastsatte miljømål.
 • Tiltak som gir mottaker personlige fordeler på noe som helst måte - for eksempel økonomisk.
 • Tiltak som kan føre til konkurransefordeler for mottakere som driver kommersiell virksomhet.
Stjerne.

Krav til søker

 • Søker må ha organisasjonsnummer
 • Start alltid med å sende inn en digital søknad
 • Beskriv hva prosjektet/tiltaket er og hvem det kommer til gode
 • Legg med budsjett
 • Kontonummer som oppgis i søknaden må være knyttet til organisasjonsnummer
 • Søknad må sendes inn i god tid før prosjekt/tiltak skal gjennomføres
 • Digital rapport på gjennomført arrangement må sendes inn før utbetaling gjennomføres

Lurer du på noe?

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }