Søk drivkraftstøtte

Helgelandsløftet gir drivkraftstøtte til lokale drivkrefter. Slik gjør vi Helgeland til et enda bedre sted å bo og leve. 

Sammen skaper vi drivkraft

Lokalbanken skal være til stede der du bor. Vi gir drivkraftmidler til hele Helgeland, og vi har særlig fokus på å sikre at barn og unge har gode tilbud og fritidsaktiviteter. Les mer om våre satsningsområder og hva du kan søke støtte om.

Har du en aktivitet, et stort eller lite prosjekt eller et arrangement på gang, som vil skape glede og engasjement i ditt lokalmiljø? Send oss en søknad og beskriv visjonen din så godt du kan.

Sponsorartikler og materiell
Er du samarbeidspartner og/eller kunde i banken må du benytte deg av vårt digitale søknadsskjema for å få utlevert sponsorartikler, premier, startnummer og profilmateriell.
Logo og strykemerker
Her kan du laste ned bankens logo i farger og sort/hvitt, enten i lavoppløselig format for web eller høyoppløselig format for trykk.
Våre satsingsområder er:
idrett, kultur, kompetanse og samfunnsutvikling.
 • Vi heier på de som skaper aktiviteter, møteplasser og utvikling på Helgeland. Som Lokalbank støtter vi drivkreftene bak alt fra fotballturneringer til julemarked til regionens store festivaler. Sammen skal vi skape trivsel og bolyst i lokalsamfunnet.
 • Et tiltak kan være så mangt, og vi støtter både store og små prosjekter. Det viktigste er at dere beskriver visjonen godt og forteller oss hvor mange tiltaket kommer til gode.
 • Barn og unge er vår høyeste prioritering. Helgelandsløftet skal bidra til å bekjempe utenforskap ved å gi alle like muligheter til å delta.
 • I alle våre tildelinger og samarbeidsavtaler skal vi stimulere til samarbeid på tvers. Det kan være samarbeid mellom klubber eller på tvers av kommunegrenser.
 • Vi har alltid en bærekraftig tilnærming og stiller krav til både oss selv og våre samarbeidspartnere.

Dette kan du søke støtte til

 • Tiltak med høy dugnadsfaktor og/eller egenkapitalbidrag.
 • Verdiskapende tiltak som sikrer gode oppvekstsvilkår for barn og unge
 • Allmennyttig og/ eller samfunnsnyttige formål.
 • Tiltak/ prosjekter med varig virkning og et betydelig potensial for å styrke/ utvikle en sak, et område, en virksomhet eller en prosess.

Dette kan du ikke søke støtte til

 • Ordinær driftsstøtte.
 • Tiltak som ligger innenfor det offentlige (lovpålagte offentlige ansvarsområder.
 • Tiltak som er ekskluderende for grupper eller for enkeltpersoner.
 • Aktiviteter eller tiltak som forårsaker vesentlig skade på våre fastsatte miljømål.
 • Tiltak som gir mottaker personlige fordeler på noe som helst måte - for eksempel økonomisk.
 • Tiltak som kan føre til konkurransefordeler for mottakere som driver kommersiell virksomhet.

Hils på våre Helgelandsambassadører

Lurer du på noe?