Krav til leverandører

SpareBank 1 Forsikring setter tydelige krav og forventinger til våre mange leverandører, både de interne og de eksterne.

Vi har to typer av leverandører: interne og eksterne. Med de eksterne vil dialogen i hovedsak være rettet mot SpareBank 1 Utvikling da vi har felles innkjøpsavtaler i SpareBank 1-alliansen. De interne er direkte leverandører til selskapet som f.eks. eier av kontorlokalet, bedriften som drifter kantinen, leverandører av IT-fagsystem og andre tjenesteleverandører.

Vi skal kommunisere tydelig våre forventninger og krav til den beste praksisen og de beste produktene for å være en aktiv pådriver. Utformingen av retningslinjer for selskapets leverandører vil også kunne gi noen svar på forventninger og krav vi kan møte fra våre egne interessenter. Vi kan alltid selv velge hvilke produkter vi kjøper inn og behovet for disse innkjøpene.

Kontakt oss i SpareBank 1 Forsikring

Telefon

21 02 50 50

Linkedin

Følg oss