Personforsikring

Personforsikring sikrer deg og familien din økonomisk trygghet hvis helsen skulle svikte. Vi har Norges beste omtalte personforsikringer.

Hvilke forsikringer passer for meg? 

Se hvilke forsikringer andre i samme livssituasjon har valgt og som kan passe for deg og dere.


Gratis helsetelefon

Helsetelefonen er en døgnåpen og gratis helsetjeneste, som er inkludert i alle våre personforsikringer.

helsetelefon
av1 robot klasserom soverom seng jente

Barneforsikringen med AV1-robot

Vi har inkludert AV1 robot i vår barneforsikring. Det betyr at barnet ditt nå kan få være med vennene sine fra sykesengen hvis barnet skulle bli langtidssykemeldt.

 

Helseerklæring

Når du kjøper en personforsikring er det lovpålagt å levere helseopplysninger. Dette gjør du ved å svare ærlig på alle spørsmålene i helseerklæringsskjemaet. 

Har du eller dine nærmeste vært utsatt for sykdom eller skade?


Hva lurer andre på?