Bærekraft og samfunnsansvar

Vi ønsker å være annerledes-banken, vi ønsker å gi deg som kunde noe mer enn bare vanlige bank-ting. Vi skal ta ansvar, ta ei aktiv rolle for bygdene vi er en del av, være med å bidra tilbake der smått og stort spirer og gror. Vi som Fjellbank er opptatt av hvor vi kommer fra med verdiene våre; nær, solid og livgivende. Vi skal skape liv i lokalsamfunnene våre.

Ønsket vårt er at du skal velge oss som bank fordi vil er den vi er, fordi vi tar samfunnsansvar og har et aktivt forhold til miljø og bærekraft i alt vi gjør.

-       Vi vil være en bank du er stolt av å være kunde i!

sb1ls-fanaraken

Under denne delen vil vi fokusere på hvilke fokus vi har på miljø og bærekraft fremover. For strategiperioden vi er midt inne i, har vi satt oss helt konkrete mål på dette viktige området.

Vi skulle for 2020 lansere to grønne fjellbankprodukt. Det har vi gjort med Fjellbanken Energilån både på privatmarkedet og på bedrift.

Les gjerne mer om det her.

 

 

Ut strategiperioden 2023, skal vi

 • Utøve bærekraftig bankdrift
  • Det betyr å slutte seg til FN sine prinsipper for bærekraftig bankdrift. Disse prinsippene skal forankres slik at dette blir en kultur i banken, både internt og ut mot kunder og samarbeidspartnere.
 • Vi skal ta bærekraftige valg
  • Det betyr; ta kortreiste valg, velge miljøvennlige løsninger og tilby grønne produkter fra samarbeidspartnere.
   • Helt konkret sier vi da at vi skal kjøpe varer og tjenester lokalt, bruke lokale samarbeidspartnere, dokumentere bankens valg av miljøvennlige løsninger. Videre skal vi lansere Kundearrangement i fjellene våre, i stedet for å ta de med på en reise lagt av sted.
   • Elbiler skal prioriteres som firmabil når neste bil skal kjøpes.
   • Så har vi sagt at vi maks skal ha en flyreise per år for fellesarrangement i banken.

Våre samarbeidspartnere

sb1ls-varde-investeringslaug

Varde bidrar med risikokapital og kunnskap til selskaper i Gudbrandsdalen. Varde sitt mål er å skape arbeidsplasser og bidra til at Gudbrandsdalen blir en levende og attraktiv plass å bo og arbeide.Selskapene vi investerer i må ha en tydelig ambisjon om å drive bærekraftig. Dette gjelder både økonomiske-, sosiale- og miljømessige forhold. Vi tror på at alle små bidrag til sammen vil gjøre en forskjell over tid. Slik kan vi skape den smarte, grønne dalen.

Prosjektet "Krafttak for grønn vekst" var et initiativ fra kraftselskaper i Gudbrandsdalen i 2019 for å bidra til å sette fart på det grønne skiftet for næringslivet i regionen og bidra til at det skapes nye arbeidsplasser.

Skåppå hjelper gründere og etablerte bedrifter i utviklingen av selskapet, og bistår med prosjektledelse i større utviklingsprosjekter. Skåppås visjon er «Den smarte, grønne dalen» og med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål jobber vi for et framtidsretta og sterkt næringsliv i hele Gudbrandsdalen.

FNs Global Compact

Dette er verdens største initiativ for næringslivets samfunnsansvar. 
Prinsippene for Global Compact brukes som grunnlag for vår strategi på samfunnsansvar, og forankres i konsernets øvrige strategier. 

Forbrukerne mener vi er Norges mest bærekraftige bank - tusen takk!

For tredje år på rad har norske forbrukere kåret SpareBank 1, deriblant SpareBank 1 Lom og Skjåk, til den mest bærekraftige merkevaren innen norsk bank- og finansbransje. Det viser Sustainable Brand Index 2019, Norges største merkevarestudie om bærekraft.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }