Vi er nå klimakompensert bank for 2018

Klikk deg inn her og les hvorfor

Banken forplikter seg til, på lik linje med alle SpareBank 1 banker i landet, å ta hensyn til hvordan aktiviteter påvirker mennesker, miljø og samfunn – utover lovgivingen som finansmarkedet er underlagt. 

Vi skal være bevisste på hvilke påvirkning vi har på naturen, klimaet og miljøet rundt oss. Derfor har banken utarbeidet en miljørapport for å kunne identifisere utslipp, tallfeste forurensing og gjøre oss i stand til å sette målrettede tiltak i verk. Formålet er å gi et grunnlag for å vurdere bedriften i miljøsammenheng, og jobbe systematisk for å minske påvirkningen på det ytre miljø.