Største eiere egenkapitalbevis

Eiere Antall egenkapitalbevis Andel av eierandelskapital
PARETO INVEST NORGE AS            4.067.477  4,05%
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS            3.527.492  3,51 %
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND            3.252.656 3,24 %
GEVERAN TRADING CO LTD            2.944.856 2,93 %
MP PENSJON PK            2.424.322 2,41 %
The Northern Trust Comp, London Br            2.189.878 2,18 %
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI            2.002.064 1,99 %
Brown Brothers Harriman & Co.            1.974.106 1,97 %
SPESIALFONDET BOREA UTBYTTE            1.859.215 1,85 %
FORSVARETS PERSONELLSERVICE            1.752.630 1,75 %
State Street Bank and Trust Comp            1.440.597 1,43 %
SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NO            1.411.606 1,41 %
Landkreditt Utbytte            1.250.000 1,25 %
J.P. Morgan SE            1.039.180 1,04 %
Euroclear Bank S.A./N.V.               955.333 0,95 %
J.P. Morgan SE               864.207 0,86 %
The Bank of New York Mellon SA/NV               845.879 0,84 %
State Street Bank and Trust Comp               780.787 0,78 %
Brown Brothers Harriman & Co.               735.389 0,73 %
The Bank of New York Mellon SA/NV               666.760 0,66 %