Største eiere egenkapitalbevis

Eiere Antall egenkapitalbevis Andel av eierandelskapital
PARETO INVEST NORGE AS            4.067.477  4,05%
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS            3.527.492  3,51 %
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND            3.252.656 3,24 %
GEVERAN TRADING CO LTD            2.944.856 2,93 %
MP PENSJON PK            2.424.322 2,41 %
The Northern Trust Comp, London Br            2.189.878 2,18 %
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI            2.002.064 1,99 %
Brown Brothers Harriman & Co.            1.974.106 1,97 %
SPESIALFONDET BOREA UTBYTTE            1.859.215 1,85 %
FORSVARETS PERSONELLSERVICE            1.752.630 1,75 %
State Street Bank and Trust Comp            1.440.597 1,43 %
SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NO            1.411.606 1,41 %
Landkreditt Utbytte            1.250.000 1,25 %
J.P. Morgan SE            1.039.180 1,04 %
Euroclear Bank S.A./N.V.               955.333 0,95 %
J.P. Morgan SE               864.207 0,86 %
The Bank of New York Mellon SA/NV               845.879 0,84 %
State Street Bank and Trust Comp               780.787 0,78 %
Brown Brothers Harriman & Co.               735.389 0,73 %
The Bank of New York Mellon SA/NV               666.760 0,66 %
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }