Finansiell informasjon

Presentasjon av foreløpig regnskap 2017

Tirsdag 13. februar kl. 17.00 ble det avholdt investorpresentasjon av konsernsjef Jan-Frode Janson og konserndirektør for finans Rolf Eigil Bygdnes.