Finansiell informasjon

Kvartalsrapport Q2 2018

  • Resultat før skatt: 953 mill kr (831 mill kr)
  • EK-avkastning: 13,3 % (12.3 %) 2Q ISO: 15,6 %
  • Kostnadsprosent K/I: 41,9 % (41,5 %)
  • Moderate utlånstap: 36 mill kr (88 mill kr)
  • Ren kjernekapitaldekning: 14,7 % (15,4 %)

Last ned rapporten (pdf)
Last ned presentasjonen (pdf)


Les vår årsrapport for 2017

Du kan bla i den interaktive versjonen, eller last ned rapporten i pdf.