Finansiell informasjon

Kvartalsrapport Q4 2019

  • Resultat før skatt: 2 473 MNOK
  • EK-avkastning: 15,9 %
  • Kostnadsprosent K/I: 39,8 %
  • Utlånstap: - 11 MNOK
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,7 %

Last ned rapporten (pdf)
Last ned presentasjonen (pdf)