Finansiell informasjon

Kvartalsrapport Q3 2020

  • Resultat før skatt: 1.649 MNOK (2.133)
  • EK-avkastning: 13,4 % (18,9 %)
  • Kostnadsprosent K/I: 38,5 % (34,7 %)
  • Utlånstap: 259 MNOK (-13)
  • Ren kjernekapitaldekning: 17,2 % (15,5 %)

Last ned rapporten (pdf)
Last ned presentasjonen (pdf)
Webinar (opptak)


Grønt produktrammeverk

I tråd med vår bærekraftsstrategi har vi etablert et grønt produktrammeverk som skal guide oss i våre grønne låneaktiviteter. Vi ønsker med dette rammeverket å bruke vår rolle i samfunnet til å påvirke selskaper og kunder til en omstilling mot et lavutslippssamfunn, jobbe for en mer bærekraftig utlånsportefølje og bidra til et grønnere verdipapirmarked.

Les vårt grønne rammeverk
Les Ciceros second opinion på rammeverk