Etiske retningslinjer

Vi er avhengig av tillit fra kunder, offentlig myndigheter og samfunnet for øvrig. Derfor har vi utarbeidet etiske retningslinjer som et fundament for konsernets forretningsdrift og strategiske mål.

Medarbeidere i konsernet SpareBank 1 Nord-Norge skal kjennetegnes ved en høy etisk standard. Dette innebærer at medarbeidere i situasjoner der de identifiseres med konsernet, skal utvise en adferd som oppfattes som tillitsvekkende, ærlig og redelig. Adferden skal være i henhold til gjeldende lover, forskrifter, bransjenormer, interne retningslinjer og de normer som ellers gjelder i samfunnet.

SNN-koden

Konsernet har utarbeidet SNN-koden – etiske retningslinjer som et fundament for konsernets forretningsdrift og strategiske mål. De etiske retningslinjene gjelder for konsernets virksomhet inkludert datterselskapene, alle medarbeidere og medlemmer i styrer, komitéer og representantskap. For datterselskaper som for eksempel SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge og EiendomsMegler 1 Nord-Norge, gjelder i tillegg bransjerettede etiske retningslinjer.

Klikk her for å lese SNN-koden (PDF)

Etisk råd

SpareBank 1 Nord-Norge har etablert et etisk råd som fortløpende skal ajourholde bankens etiske retningslinjer. Rådet skal også, etter henvendelse fra konsernledelsen, gi uttalelser om forhold som ønskes vurdert.

Rådet har 6 medlemmer og består av:

  • Hovedtillitsvalgt Vivi Ann Pedersen
  • Hovedverneombud Irina S. Møllersen
  • Juridisk sjef Anniken Skogly
  • Konserndirektør Liv B. Ulriksen
  • Administrerende direktør Eiendomsmegler 1 Nord-Norge, Kristin Amundsen
  • Ekstern representant, Asbjørn Hopland