Representantskapsmøter

Nedenfor finner du protokoller fra avholdte representantskapsmøter.


Protokoller fra 2022
Protokoll 5. september 2022 (pdf)

Protokoller fra 2022
Protokoll 24. mars 2022 (pdf)

Protokoller fra 2021
Protokoll 25. mars 2021 (pdf)

Protokoller fra 2020
Protokoll 26. mars 2020 (pdf)

Protokoller fra 2019
Protokoll fra 19. mars 2019 (pdf)

Protokoller fra 2018
Protokoll fra 22. mars 2018 (pdf)

Protokoller fra 2017
Protokoll fra 28. mars 2017 (pdf)

Protokoller fra 2016
Protokoll fra 16. mars 2016 (pdf)
Protokoll fra 17. mars 2016 (pdf)

Protokoller fra 2015

Protokoll fra 24. mars 2015 (pdf)
Protokoll fra 25. mars 2015 (pdf)

Protokoller fra 2014
Protokoll fra 25. mars 2014 (pdf)
Protokoll fra 26. mars 2014 (pdf)

Protokoller fra 2013
Protokoll fra 9. september 2013, klokken 11.00 (pdf)
Protokoll fra 9. september 2013, klokken 13.00 (pdf)
Protokoll fra 20. mars 2013 (pdf)
Protokoll fra 21. mars 2013 (pdf)

Protokoller fra 2012
Protokoll fra 26. mars 2012 (pdf)
Protokoll fra 27. mars 2012 (pdf)

Protokoller fra 2011
Protokoll fra 29. mars 2011 (pdf)
Protokoll fra 30. mars 2011 (pdf)

Protokoller fra 2010
Protokoll fra 17. mars 2010 (pdf)
Protokoll fra 18. mars 2010 (pdf)

Protokoller fra 2009
Protokoll fra 10. mars 2009 (pdf)
Protokoll fra 11. mars 2009 (pdf)

Protokoller fra 2008
Protokoll fra 11. mars 2008 (pdf)
Protokoll fra 12. mars 2008 (pdf)

Protokoller fra 2007
Protokoll fra 13. mars 2007 (pdf)
Protokoll fra 14. mars 2007 (pdf)
Sak utbytteemisjon (pdf)
Sak utbytteemisjon: Kredittilsynets godkjenning (pdf)
Sak utbytteemisjon: KPMGs redegjørelse (pdf)

Protokoller fra 2006
Protokoll fra 14. mars 2006 (pdf)
Protokoll fra 15. mars 2006 (pdf)

Protokoller fra 2005
Protokoll fra 16. mars 2005 (pdf)
Protokoll fra 17. mars 2005 (pdf)