Representantskapet

Valgkomiteen

Representantskapets valgkomite består av 5 medlemmer fra de ulike eiergrupperingene i representantskapet. Det er en innskytervalgt (I), to egenkapitalbeviseiervalgte (E) en fylkestingsvalgt (F) og en ansattevalgt (A).

Valgkomiteens oppgaver

Gi innstilling til generalforsamlingen:

  • for valg av styrets medlemmer, leder og nestleder (unntatt ansattes representanter) 
  • for valg av valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen arbeider med valg til representantskapet og styret, og ønsker forslag til aktuelle kandidater. Kontakt gjerne valgkomiteens medlemmer dersom du har forslag til aktuelle kandidater.


Valgkomiteens leder

Charlotte Marie Ringkjøb (I), mobil: 950 62 665/e-post charlotte@advokat-aga.no

Valgkomiteens medlemmer

Kjell Kolbeinsen (E ), mobil: 908 52 677/e-post kolbeinsen.kjell@gmail.com

Kjell Olav Pettersen (E)

Beate Bø Nilsen (F), mobil: 913 73 950/e-post beanil24@nfk.no

Svein Borhaug (A), mobil: 913 49 538/e-post svein.borhaug@snn.no