Valgkomiteen

Representantskapets valgkomite består av 5 medlemmer fra de ulike eiergrupperingene i representantskapet. Det er en innskytervalgt (I), to egenkapitalbeviseiervalgte (E) en fylkestingsvalgt (F) og en ansattevalgt (A).

par som gir high five.illustrasjon

Valgkomiteens oppgaver

Gi innstilling til generalforsamlingen:

  • for valg av styrets medlemmer, leder og nestleder (unntatt ansattes representanter) 
  • for valg av valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteen arbeider med valg til representantskapet og styret, og ønsker forslag til aktuelle kandidater. Kontakt gjerne valgkomiteens medlemmer dersom du har forslag til aktuelle kandidater.


Valgkomiteens leder

Valgkomiteens medlemmer