Våre datterselskaper

Her følger en kort presentasjon av våre datterselskaper

EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS er et heleiet datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge, og er tilknyttet den nasjonale EiendomsMegler 1-alliansen. Selskapet formidler salg av alle typer eiendommer: Eneboliger, leiligheter, herunder også borettslag, fritidsboliger, hytter,  tomter, nybygg/prosjektutbygging og næringseiendommer. Selskapet har avdelinger i Tromsø, Finnsnes, Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, Kirkenes, Bodø, Svolvær, Leknes, Mosjøen, Sandnessjøen og Mo i Rana. Ved utgangen av 2013 hadde selskapet 50 ansatte. Selskapets administrerende direktør er Kristin Amundsen.

Her finner du nettsiden til EiendomsMegler 1 Nord-Norge  

SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS er et heleiet datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge. Selskapet driver med leasing, salgspantfinansiering og forbruksfinansiering. Selskapets markedsområde er Nord-Norge. Selskapet har 39 ansatte, og administrerende direktør er Hermod Bakkejord.

Her finner du nettsiden til SpareBank 1 Finans Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA er et nordnorsk kompetansebasert forvaltningsselskap, 100 % eid av SpareBank 1 Nord-Norge. Vår kjernekompetanse er aktiv forvaltning av porteføljer bestående av verdipapirer innen områdene børsnoterte aksjer og aksjefond, egenkapitalbevis og obligasjoner. Gjennom kvalitet i alle ledd samt tett samarbeid med investeringsrådgiverne til SpareBank 1 Nord-Norge jobber vi mot et felles mål om å være landsdelens prefererte forvalter. Selskapets administrerende direktør er Stig-Arne Pettersen.

Her kan du lese mer om SpareBank 1 Nord-Norge Forvaltning ASA

SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS er et heleiet datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge. Selskapet leverer regnskapstjenester og rådgiving til alle typer virksomheter uavhengig av hvilken bank de bruker. Selskapet har avdelinger i Tromsø, Finnsnes, Harstad, Alta, Hammerfest, Balsfjord, Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen. Ved starten av 2014 hadde selskapet 118 ansatte. Selskapets administrerende direktør er Tom Robert Aasnes.

Her finner du nettsiden til SpareBank 1 Regnskapshuset  Nord-Norge