Våre datterselskaper

SpareBank 1 Finans Nord-Norge

SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS er eid av SpareBank 1 Nord-Norge (85 %) og SpareBank 1 Helgeland (15 %), og tilbyr leasing og salgspantlån.


Organisasjonen 

SpareBank 1 Finans Nord-Norge har rundt 40 ansatte. Lederteamet består av: 

  • Niclas Aafos, administrerende direktør 
  • Cicilie Stormo Mathisen, leder forretningsutvikling 
  • Hege Skaue, leder privatmarked/digitalt salg
  • Merethe Hauge, leder bedriftsmarked 
  • Eskild Simonsen, leder kreditt/stab 

Styret 

Styret er sammensatt av representanter fra eierne og eksterne medlemmer. 

  • Liv Bortne Ulriksen, styreleder
  • Trude Glad, nestleder
  • Beate Søberg, styremedlem
  • Bjørn Tore Brønlund, styremedlem
  • Grete Hansen (ansattrepresentant)

Kontaktinformasjon og foretaksopplysninger

SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS
Postboks 6801 Langnes
9298 TROMSØ

Besøksadresse: Storgata 65, 9008 Tromsø

Organisasjonsnummer: NO 930 050 237   


Årsrapporter 

Her finner du årsregnskap og årsberetninger for de senere år.
Alle rapporter er tilgjengelig som pdf.


Låneformidlere

SpareBank 1 Finans Nord-Norge samarbeider med en rekke forhandlere som formidler lån på våre vegne. Se oversikt over våre samarbeidspartnere (pdf).