SpareBank 1 Finans Nord-Norge

SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS er et heleiet datterselskap av SpareBank 1 Nord-Norge, og tilbyr  leasing, salgspantlån og forbrukslån.


Organisasjonen 

SpareBank 1 Finans Nord-Norge har 39 ansatte, inkludert en lærling. Lederteamet består av: 

  • Hanne Karoline Kræmer, administrerende direktør 
  • Cicilie Stormo Mathisen, leder forretningsutvikling 
  • Hege Skaue, leder privatmarked/digitalt salg
  • Hilde Varem, leder bedriftsmarked 
  • Erlend Johan Johansen, leder kreditt/stab 

Styret 

Styret er sammensatt av representanter fra eieren SpareBank 1 Nord-Norge og eksterne medlemmer. 

  • Jan-Frode Janson, styreleder
  • Arvid Jensen, nestleder
  • Arne Sverressønn Nypan
  • Vidar Joachim Bakken 
  • Grete Hansen (ansatte representant)

Kontaktinformasjon og foretaksopplysninger

SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS
Postboks 6801 Langnes
9298 TROMSØ

Besøksadresse: Sjøgata 8, 9008 Tromsø

Organisasjonsnummer: NO 930 050 237   


Årsrapporter 

Her finner du årsregnskap og årsberetninger for de senere år.
Alle rapporter er tilgjengelig som pdf.