Visjon og strategi

Vår visjon er «For Nord-Norge». Det betyr at vi bedre enn noen andre skal forstå og gjøre det som er viktig for folk og næringsliv i Nord-Norge. Vårt strategiske kompass

SpareBank 1 Nord-Norge har en unik posisjon i landsdelen, med sterk tilstedeværelse og en stor og lojal kundebase. Høy endringstakt stiller likevel betydelige krav til både organisasjon og styringsform. Konsernet legger derfor vekt på rammestyring, kortreiste beslutninger og lokal gjennomføringskraft. Sentralt i rammestyringen står konsernets strategiske kompass. Det beskriver hva konsernet skal oppnå; strategiske mål, misjon, prioriteringer og strategiske fundament.

Finansielle mål 

Eksistensgrunnlaget vårt er å skape resultater i kroner og øre. Vi har derfor fire langsiktige finansielle mål, som hele konsernet jobber mot å nå: 

 • Lønnsomhet: Vi skal levere en egenkapitalavkastning på linje med de beste av sammenlignbare finanskonsern, for tiden over 12 prosent. 

 • Effektivitet: Kostnadsprosenten skal være under 40 prosent.  

 • Soliditet: Ren kjernekapitaldekning skal være minimum ett prosentpoeng over det til enhver tid gjeldende regulatoriske minstekrav.

 • Utbytte: Vi skal ha en utbyttegrad på minimum 50 prosent.

 

Strategiske mål 

Forretningsstrategien vår er basert på prinsippet om felles verdiskaping. Det innebærer at vi ikke utelukkende er opptatt av å skape verdi for oss selv og våre eiere. Vi er også opptatt av å skape verdi for kunden vår, og for landsdelen vi er en del av. Vi har derfor tre likestilte strategiske mål. Dette er de aller viktigste målene vi skal oppnå på tvers av konsernet. 

 • Skape verdi for kunder: Vi skal være førstevalget til folk og bedrifter. Det innebærer at vi er den foretrukne partneren for finansielle tjenester, både for privatkunder og bedriftskunder. 
 • Skape verdi for SpareBank 1 Nord-Norge: Vi skal være en kundeorientert organisasjon. Det innebærer at vi setter kunden først, og at vi til enhver tid forstår kundens utfordringer og behov, og aktivt utvikler og prioriterer løsninger som møter forventningene. Fordi det er gjennom å levere det kundene forventer, til enhver tid, at vi skaper verdi for konsernet, for våre ansatte og for våre eiere.
 • Skape verdi for Nord-Norge: Vi skal bidra til at Nord-Norge er en attraktiv landsdel. Det innebærer at vi på tvers av vår virksomhet gjør vårt for at Nord-Norge blir et enda bedre sted for både folk og bedrifter. Det er gjennom å bidra til å skape verdi for Nord-Norge vi bidrar til at det enorme verdiskapingspotensialet i nord kan tas ut. Og det er gjennom å bidra til å skape verdi for Nord-Norge vi på lang sikt sikrer vårt eget eksistensgrunnlag.   
   

Strategiske prinsipper 

Prinsippene våre er utvalgte ord som skal gjennomsyre hvordan vi skal handle for å oppfylle vår visjon. 

 • Bærekraftig: Det første prinsippet vårt er at vår rådgivning og våre valg skal være bærekraftige. Som den største finansaktøren i landsdelen skal vi være en katalysator for en bærekraftig fremtid i nord. Hensynet til bærekraft skal derfor gjennomsyre all vår virksomhet. Dette gjelder både måten virksomheten drives på og de krav vi stiller til kunder, leverandører, egne ansatte og andre interessenter. Som verdens nordligste finanskonsern skal vi særlig ta hensyn til forhold som angår arktiske områder. Her kan du lese mer om vårt arbeid med bærekraft. 
 • Innsikt: Det andre prinsippet vårt er at vi alltid skal være innsiktsdrevet. Det innebærer at vi alltid legger innsikt og kunnskap til grunn for beslutningene våre. Vi tror ikke, vi synser ikke, vi tar ikke avgjørelser utelukkende basert på magefølelsen. Vi kjenner våre kunder, leverandører, egne ansatte og andre interessenter – og ikke minst landsdelen vår. Dette grunnlaget skal vi anvende riktig, til enhver tid.
 • Kvalitet: Det tredje prinsippet vårt er at vi skal ha kvalitet i alt vi gjør. Vi gjør de riktige tingene riktig, og legger vår ære i å være et finanskonsern som er til å stole på. Vi har etablert gode styrende dokumenter som alle i konsernet etterlever.