Visjon og strategi

Vår visjon er «For Nord-Norge». Det betyr at vi bedre enn noen andre skal forstå og gjøre det som er viktig for folk og næringsliv i Nord-Norge. 

snn-strategisk-kompass

Vårt strategiske kompass – Nordstjerna

Bedre enn noen andre skal vi forstå og gjøre det som er viktig for folk og næringsliv i Nord-Norge. 

Nordstjerna er substansen i visjonen vår. Hva betyr det helt konkret at vi er «For Nord-Norge»? Misjonen skal konkretisere visjonen og oversette den til hverdagen vår. Den skal hjelpe oss å navigere, slik at vi tar de riktige valgene og prioriterer rett. For hvis vi bedre enn noen andre forstår og gjør det som er viktig for folk og næringsliv i Nord-Norge, så er vi også «For Nord-Norge». 

Finansielle mål 

Eksistensgrunnlaget vårt er også å skape resultater i kroner og øre. Vi har derfor fire langsiktige finansielle mål, som hele konsernet jobber mot å nå: 

  • Lønnsomhet: Vi skal levere en egenkapitalavkastning på linje med de beste av sammenlignbare finanskonsern, for tiden over 13 prosent. 

  • Effektivitet: Kostnadsprosenten skal være under 40 prosent.  

  • Soliditet: Ren kjernekapitaldekning skal være minimum ett prosentpoeng over det til enhver tid gjeldende regulatoriske minstekrav.

  • Utbytte: Vi skal ha en utbyttegrad på minimum 50 prosent.

Strategiske initiativer 

De strategiske initiativene er de aller viktigste områdene vi skal sette fokus på og utvikle framover. De vil ha kortere varighet enn de strategiske målene, da vi sannsynligvis må fokusere på ulike områder for å realisere målene. De strategiske initiativene viser oss hva vi må gjøre først, og vil byttes ut fortløpende. Per 20.12.22 har vi tre strategiske initiativer: 

  • Bærekraftig forretning
  • Attraktiv arbeidsplass
  • Posisjon og merkevare

De strategiske initiativene er tatt inn som en bestanddel av virksomhetsstyringssystemet i SpareBank 1 Nord-Norge, og henger naturlig sammen med taktiske mål.   

Strategiske prinsipper 

Prinsippene våre er utvalgte ord som skal gjennomsyre hvordan vi skal handle for å oppfylle vår visjon. 

Kundeorientert: Det første prinsippet vårt er at vi er kundeorientert. Det innebærer at vi setter kunden først, og at vi til enhver tid forstår kundens utfordringer og behov, og aktivt utvikler og prioriterer løsninger som møter forventningene. Fordi det er gjennom å levere det kundene forventer, til enhver tid, at vi skaper verdi for konsernet, for våre ansatte og for våre eiere.

Kvalitet: Det andre prinsippet vårt er at vi skal ha kvalitet i alt vi gjør. Vi gjør de riktige tingene riktig, og legger vår ære i å være et finanskonsern som er til å stole på. Vi har etablert gode styrende dokumenter som alle i konsernet etterlever.

Innsikt: Det tredje prinsippet vårt er at vi alltid skal være innsiktsdrevet. Det innebærer at vi alltid legger innsikt og kunnskap til grunn for beslutningene våre. Vi tror ikke, vi synser ikke, vi tar ikke avgjørelser utelukkende basert på magefølelsen. Vi kjenner våre kunder, leverandører, egne ansatte og andre interessenter – og ikke minst landsdelen vår. Dette grunnlaget skal vi anvende riktig, til enhver tid.  

Bærekraftig: Det fjerde prinsippet vårt er at vår rådgivning og våre valg skal være bærekraftige. Som den største finansaktøren i landsdelen skal vi være en katalysator for en bærekraftig fremtid i nord. Hensynet til bærekraft skal derfor gjennomsyre all vår virksomhet. Dette gjelder både måten virksomheten drives på og de krav vi stiller til kunder, leverandører, egne ansatte og andre interessenter. Som verdens nordligste finanskonsern skal vi særlig ta hensyn til forhold som angår arktiske områder. Her kan du lese mer om vårt arbeid med bærekraft.  

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }