Visjon og forretningsidé

SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester i person- og bedriftsmarkedet i Nord-Norge. Under følger en presentasjon av vår visjon og forretningsidé, samt av våre overordnede økonomiske mål.
 

Visjonen vår er For Nord-Norge!  Så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at

  • vi skal være en bank for alle typer kunder i hele landsdelen - en bank som ser den enkelte og lager skreddersydde løsninger, en pådriver for folk og næringsliv, og for trivsel og skapervilje i vår region.
  • vi skal være en mulighetenes bank - en samarbeidspartner for et aktivt næringsliv, et levende lokalsamfunn og et kulturelt mangfold omkring oss.


Forretningsidé
SpareBank 1 Nord-Norge leverer helhetlige og moderne finansielle løsninger til kunder med basis i det nordnorske markedet. Vi skaper konkurransefortrinn gjennom å være Nær og Dyktig i alle kunderelasjoner. Vi kjenner våre kunder og har innlevelse i deres situasjon, derfor er vi de beste på behovsavdekking og verdiskapende løsninger.

SpareBank 1 Nord-Norge er en attraktiv arbeidsplass med en kultur preget av dynamisk læring, vinnervilje og samhandling. Vår virksomhet bygger på strenge krav til redelighet og forretningsetikk nedfelt i SNN-Koden.

SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen. Vi kjenner Nord-Norge og bidrar til utvikling og vekst i landsdelen.

Våre overordnede mål
SpareBank 1 Nord-Norges overordnede økonomiske mål er som følger:

  • Soliditet: Ren kjernekapitaldekning på 14,5 prosent eller høyere. 
  • Lønnsomhet: Bankdrift på topp internasjonalt nivå. Dette medfører en egenkapitalavkastning på minimum 12 prosent.
  • Kostnadseffektivitet: Årlig gjennomsnittlig kostnadsvekst skal maksimalt utgjøre 2 prosent eksklusive omstillingskostnader.