Personvern

Kundeoppfølging, markedsføring og samtykker

Vi har felles kunderegister med andre selskaper, som vi er deleier i. Noe av dette kan brukes i markedsføring eller kundeoppfølging.


Felles kunderegister

Vi har et felles kunderegister sammen med våre datter- pg produktselskaper, også kalt konsernkunderegister. Dette gjelder blant annet for forsikringsselskap, finansieringsforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere kundeforholdet og samordne tilbudet av tjenester og rådgivning fra de forskjellige selskapene i konsernet/gruppen.

Kunderegisteret vil inneholde nøytrale opplysninger om deg, som navn, fødselsdato, adresse og kontaktopplysninger, opplysninger om hvilket konsernselskap du er kunde i og hvilke tjenester og produkter du har avtale om. Fødselsnummer kan utleveres til og registreres i felles konsernkunderegister når formålet er administrasjon av kundeforhold.

Kundeoppfølging og markedsføring

Når du har et kundeforhold hos oss, vil vi tilby deg produkter innen de kategoriene som du allerede har et avtaleforhold med oss om. Våre produkter deles i kategoriene:

  • Betalingstjenester
  • Spare- og innskuddsprodukter
  • Lån og andre kreditter

Uten samtykke fra deg vil vi kunne benytte følgende nøytrale opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: ditt navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter du har
inngått avtale om. Slike nøytrale opplysninger vil vi eventuelt innhente fra et felles konsernkunderegister.

For at vi skal kunne tilby deg produkter og råd innen en annen produktkategori enn den som vi har inngått avtale om, må vi få samtykke fra deg. Da kan vi benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale, og lager en personprofil tilpasset dine behov og din atferd i våre digitale kanaler. Les mer om samtykker her

Du kan ved henvendelse til oss kreve ditt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed