Hva kan jeg søke om støtte til?

Du kan søke støtte til tiltak og prosjekt i Nord-Norge innenfor de oppgitte satsingsområdene: arena, ungdom, innovasjon og lokalsamfunn.

Søknaden skal inneholde et tydelig formål med prosjektet, målgruppen som skal nås, budsjett for prosjektet og en tydelig plan på hvordan det skal gjennomføres.