Søk om støtte

Fordi Nord-Norge eier banken, får Nord-Norge sin andel av bankens utbytte. Gjennom Samfunnsløftet bidrar vi i prosjektet som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og ikke minst: Nordnorske lokalsamfunn.


Dette støtter vi

Vi støtter møteplasser som skaper aktivitet og styrker lokal identitet og tilhørighet. Her kan du søke om støtte til:

 • Anlegg for idrett, kunst og kultur, både nye og vedlikehold av de som finnes
 • Initiativ og samarbeid som fremmer og skaper kultur fra og i nord
 • Større festivaler
 • Levende byrom

For hva er vel Nord-Norge uten plasser å møtes?

Innovasjonsløftet senker terskelen for nytenking og bidrar til økt innovasjonstakt i eksisterende næringsliv. Samfunnsutbytte kan ikke brukes til investeringsfond, markeds- og konkurrentanalyser eller eierposisjoner i enkeltbedrifter.

Her kan du søke om støtte til prosjekter som legger til rette for innovasjon hos andre. For vi trenger et Nord-Norge hvor vi tenker nye tanker.

Heia ungdom! Vi kan ikke tenke oss et Nord-Norge uten! Vi
bidrar i de store prosjektene som løfter landsdelens unge kompetanse,
framtidstro og mestring. Vi ønsker også å utvikle, løfte og tiltrekke
nordnorske talent. Her kan du søke om støtte til:

Vi bidrar i de mange små og store prosjektene som spinger ut av det lokale engasjementet og er tuftet på dugnadsvilje. Her kan lokale lag og foreninger søke om støtte til:

 • Festivaler og andre arrangement i lokalsamfunnet
 • Utstyr, uniformer, drakter og instrument
 • Prosjektene som løfter hverdagen og knytter lokalsamfunnet sammen

For hva er vel Nord-Norge uten alle ildsjelene?

Hvert år peker vi ut et tema som det satses ekstra på. 

Konjunkturbarometeret for Nord-Norge på Kunnskapsbanken viser hvordan det står til med psykisk og fysisk helse i landsdelen. Samfunnsløftet vil i 2021/22 prioritere prosjekter som bidrar til bedre folkehelse i nord.

Søknadsfrist

Vi får mange søknader i løpet av året, og alle får svar innen to måneder etter søknadsfristen.

Søknadsfrister i 2021: 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.


Her søker du


 • Du kan søke støtte til tiltak og prosjekt i Nord-Norge innenfor de oppgitte satsingsområdene: arena, ungdom, innovasjon og lokalsamfunn.

  Søknaden skal inneholde et tydelig formål med prosjektet, målgruppen som skal nås, budsjett for prosjektet og en tydelig plan på hvordan det skal gjennomføres.

 • Tiltaket må være i Nord-Norge, og søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret.

 • Du får svar innen to måneder etter søknadsfrsten. Søker du innen 1. desember får du altså svar innen 1. februar 2021.

 • Når du har sendt inn søknaden får du en e-post til adressen som er oppgitt. Der får du informasjon om når du kan forvente svar, samt en link til kopi av søknaden.

 • Det finnes ingen begrensning for hvor mye du kan søke om. Vi er aller helst med på spleiselag, og som hovedregel kan samfunnsutbyttet utgjøre inntil 50 prosent av totalsummen.

 • Når prosjektet er avsluttet sender du inn utbetalingsskjema digitalt. Du finner linken til skjemaet i tildelingsmailen eller e-posten dere fikk da søknaden ble sendt inn. Når vi har godkjent denne, utbetaler vi pengene.

 • Ja, du kan søke så mange ganger du vil. Har du fått ja på din søknad oppfordrer vi deg til å fullføre det aktuelle prosjektet før du søker på nytt.

 • Eksempler på hva vi ikke støtter: 

  • Ordinær drift (som strøm, husleie, lønn)
  • Oppgaver som søkeren etter lov er pålagt
  • Eierposisjoner i eller kommersielle formål for enkeltbedrifter
  • Investeringsfond
  • Religiøst forkynnende virksomhet eller parti- og interessepolitisk formål
  • Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet
 • Nei, samfunnsutbytte går kun til prosjekter i landsdelen hvor verdiene skapes og pengene faktisk hører hjemme.

 • Vi prioriterer de områdene du kan lese om på denne siden. De er basert på 10.000 innspill fra hele Nord-Norge, som er samlet i strategien "Samfunnsløftet". Mer om den kan du lese her. 

  Vi ser etter prosjekter som er tidsavgrenset, med et tydelig formål og en god plan for gjennomføring. Du må legge ved finansieringsplan i søknaden, og vi er aller helst med på spleiselag.

 • Vi er aller helst med på spleiselag, og som hovedregel kan samfunnsutbytte utgjøre inntil 50 prosent av totalsummen. Du må legge ved finansieringsplanen i søknaden.

 • Alle søknader behandles av våre saksbehandlere, og vurderes sammen med aktuelle fagpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge.


Finner du ikke svar på det du lurer på?


Disse jobber med Samfunnsløftet:


Gudrun Gulldahl
Leder samfunn

Tlf: 980 74 454
gudrun.gulldahl@snn.no

Vilde Fjeldheim WoldController/rådgiver

Tlf: 452 24 136
vilde.fjeldheim.wold@snn.no

Clara Malm-Nicolaisen
Rådgiver ungdom og innovasjon

Tlf: 991 55 473
clara.malm-nicolaisen@snn.no

Ingvild Brox Kielland
Prosjektleder Unge stemmer

Tlf: 416 31 870
ingvildbrox.kielland@snn.no

Eirik Yndestad
Rådgiver lokalsamfunn og arena

Tlf: 992 66 463
eirik.yndestad@snn.no

Jeanette Gundersen
Leder Kunnskapsbanken

Tlf: 906 24 997
jeanette.gundersen@snn.no

I lag får vi ting til å skje!

Som kunde hos oss bidrar du også til Samfunnsløftet. Jo flere kunder vi har, desto mer penger går tilbake til ildsjelene. I lag gjør vi Nord-Norge til en enda bedre plass å bo.