Søk om støtte

Fordi Nord-Norge eier banken, får Nord-Norge sin andel av bankens utbytte. Gjennom Samfunnsløftet bidrar vi i prosjektet som utvikler arenaer, innovasjon, ungdom og ikke minst: Nordnorske lokalsamfunn.


Samfunnsløftet er SpareBank 1 Nord-Norges ordning for å fordele samfunnets utbytte til allmennyttige formål i Nord-Norge. 

Finanstilsynet og Finansdepartementet vurderer i disse dager om og når banker kan gi ut et utbytte, og Finansdepartementet anmoder banker å avvente beslutninger om dette.  Dette gjelder både utbyttet til samfunnet - altså Samfunnsløftet - og eiere av egenkapitalbevis. Inntil denne situasjonen er noe mer avklart, vil ikke nye søknader om støtte fra Samfunnsløftet bli behandlet. 

De som allerede har fått innvilget søknader om støtte fra Samfunnsløftet vil få utbetalt sine midler. Det gjelder også arrangementer som har fått innvilget støtte – men som er avlyst på grunn av koronasituasjonen. Les mer om det her.

Dette støtter vi


Her søker du


 • Du kan søke til tiltak og prosjekt i Nord-Norge innenfor de oppgitte satsingsområdene: arena, ungdom, innovasjon og lokalsamfunn.

 • Tiltaket må være i Nord-Norge, og søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret.

 • Søknadsskjema er alltid åpent, så du kan skrive søknaden når som helst. Du kan lagre søknaden underveis, men ikke endre noe etter at den er sendt inn.

 • Vi behandler søknader fortløpende, og alle vil få svar innen tre måneder.

 • Når du har sendt inn søknaden får du en e-post til adressen som er oppgitt.

 • Det finnes ingen begrensning for hvor mye du kan søke om. Vi er aller helst med på spleiselag, og som hovedregel kan samfunnsutbyttet utgjøre inntil 50 prosent av totalsummen.

 • Når prosjektet er avsluttet sender du inn sluttrapport. Når vi har godkjent denne, utbetaler vi pengene. Last ned sluttrapport.

 • Ja, du kan søke så mange ganger du vil. Sett deg inn i de prioriterte områdene og krav til søknaden.

 • Eksempler på hva vi ikke støtter: 

  • Ordinær drift (som strøm, husleie, lønn)
  • Oppgaver som søkeren etter lov er pålagt
  • Eierposisjoner i eller kommersielle formål for enkeltbedrifter
  • Investeringsfond
  • Religiøst forkynnende virksomhet eller parti- og interessepolitisk formål
  • Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet
 • Nei, samfunnsutbytte går kun til prosjekter i landsdelen hvor verdiene skapes og pengene faktisk hører hjemme.

 • Vi prioriterer de områdene du kan lese om på denne siden. De er basert på 10.000 innspill fra hele Nord-Norge, som er samlet i strategien «Samfunnsløftet». Mer om den kan du lese her

 • Vi er aller helst med på spleiselag, og som hovedregel kan samfunnsutbytte utgjøre inntil 50 prosent av totalsummen. Du må legge ved finansieringsplanen i søknaden.

 • Alle søknader behandles av et tverrfaglig råd i SpareBank 1 Nord-Norge.


Finner du ikke svar på det du lurer på?


Disse jobber med Samfunnsløftet:

Audhild Dahlstrøm
Analytiker Konjunkturbarometeret for Nord-Norge, Kunnskap

Tlf: 907 98 610
audhild.dahlstrom@snn.no

Katrine Merete Eilertsen
Rådgiver ungdom og innovasjon

Tlf: 918 37 874
katrine.eilertsen@snn.no

Geir Bakkevoll
Rådgiver lokalsamfunn og arena

Tlf: 455 11 828
geir.bakkevoll@snn.no

Stine IngebrigtsenController

Tlf: 951 45 200
stine.ingebrigtsen@snn.no

I lag får vi ting til å skje!

Som sparebank er vi lagd av, eid av og til for samfunnet. Det nordnorske samfunnet eier 54 % av SpareBank 1 Nord-Norge.

Når banken deler ut utbytte går derfor den største andelen tilbake til landsdelen. Tilbake til hundrevis av prosjekter og ildsjeler i hele Nord-Norge, som gjør det enda bedre å bo her nord.

Les mer om samfunnsløftet og noen av dem som har fått støtte.