Hvem kan søke om støtte?

Tiltaket må være i Nord-Norge, og søkeren må være registrert i Brønnøysundregisteret.