Hvor mye penger kan jeg søke om?

Det finnes ingen begrensning for hvor mye du kan søke om, men vi vurderer alltid kvaliteten på både budsjett og finansieringsplanen når vi ser på søknaden. Jo større søknadssum, desto større krav har vi til finansieringsplan og budsjett. Vi er aller helst med på spleiselag, og som hovedregel kan samfunnsutbyttet utgjøre inntil 50 prosent av totalsummen.