Hvor mye penger kan jeg søke om?

Det finnes ingen begrensning for hvor mye du kan søke om, men vi vurderer alltid kvaliteten på både budsjett og finansieringsplanen når vi ser på søknaden. Jo større søknadssum, desto større krav har vi til finansieringsplan og budsjett. 

Vi er aller helst med på spleiselag, og som hovedregel kan ikke samfunnsutbyttet utgjøre mer enn 50 prosent av totalsummen. Det betyr ikke at det lønner seg å søke om halvparten av kostnadene, for det at dere jobber med å få penger fra flere kilder vil alltid telle positivt i vår vurdering.