Er det noe som ikke kan få støtte?

Ja, her er eksempel på ting vi ikke støtter:

  • Ordinær drift (som strøm, husleie, lønn)
  • Oppgaver som søkeren etter lov er pålagt
  • Eierposisjoner i eller kommersielle formål for enkeltbedrifter
  • Investeringsfond
  • Religiøst forkynnende virksomhet eller parti- og interessepolitisk formål
  • Prosjekter, aktiviteter eller kostnader som allerede er ferdig eller startet