Når er søknadsfristen?

Samfunnsløftet har søknadsfrist tre ganger i året: 

  • 15. januar
  • 15. mai 
  • 15. september

Du kan sende inn søknad fram til midnatt denne dagen.