Når er søknadsfristen?

Samfunnsløftet har søknadsfrist tre ganger i året. I 2022 er søknadsfristene: 

  • 1. mars
  • 15. mai 
  • 15. september

Du kan sende inn søknad fram til midnatt denne dagen.