• Samfunnsløftet har søknadsfrist tre ganger i året. I 2022 er søknadsfristene: 

    • 1. mars
    • 15. mai 
    • 15. september

    Du kan sende inn søknad fram til midnatt denne dagen.