Kan prosjekter utenfor Nord-Norge søke om støtte?

Nei, samfunnsutbytte går kun til prosjekter i landsdelen hvor verdiene skapes og pengene faktisk hører hjemme.